dnes je 13.7.2024

Input:

338/2012 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012

č. 338/2012 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. října 2012
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 140/2012 Sb., č. 146/2012 Sb., č. 180/2012 Sb., č. 188/2012 Sb., č. 189/2012 Sb., č. 217/2012 Sb., č. 247/2012 Sb. a č. 248/2012 Sb. se dne 13. října 2012 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
9
b)
celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:
1436
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
979
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
52
 
 
v tom podle volebních stran:
 
 
7    Česká strana sociálně demokratická
3
 
 
80   Nezávislí kandidáti
5
 
 
90   Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
43
 
 
112  HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
1
e)
 
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
 
 
 
 
- seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
 
 
 
nevyskytlo se,
 
 
 
- seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
 
 
 
 
 
 
nevyskytlo se.
 
Předseda Státní volební komise:
Kubice v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...