dnes je 18.7.2024

Input:

207/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 207/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 8. června 2001,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
230/2001 Sb.
(k 29.6.2001)
mění přílohu č. 1
499/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 9 odst. 1 písm. a) a přílohu č. 1 bod 41, 50 a 76
566/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 19 novelizačních bodů, včetně příloh
660/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 11, § 17, § 33, § 34,
nové znění přílohy č. 1
539/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, přílohu č. 1
300/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 2 vkládá nový bod 12, mění přílohu č. 2 - zde neuvedeno
352/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění přílohu č. 1
389/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 40 odst. 2 a přílohy
419/2008 Sb.
(k 1.12.2008)
mění § 2, § 24, § 25, § 26, § 27, § 42 a přílohu č. 2
445/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v příloze č. 1 vkládá slova
485/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 24 odst. 3 a přílohu
485/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá slova v § 25 odst. 3
315/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohu č. 1
417/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 1 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
455/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
424/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
192/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá nový § 2a; mění § 10, § 19 a přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
387/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohu č. 1
413/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 9, § 10, § 42 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
314/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu č. 1
281/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
vkládá § 24a
494/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohu č. 1
515/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 2b a mění přílohy č. 1, 2 a 3; nové přechodné ustanovení
371/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu č. 1
174/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2, § 2a, § 24 a přílohu č. 2
415/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”):
Úvodní ustanovení
§ 1
Matriční úřady a jejich správní obvody
(1)  Matriční úřady jsou
a)  obecní úřady,
b)  v hlavním městě Praze úřady městských částí,
c)  v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí,
d)  pro území vojenských újezdů újezdní úřady.
(2)  Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1.
§ 2
Vzory matričních tiskopisů a vzory prohlášení o určení otcovství
V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů a vzory těchto prohlášení o určení otcovství:
1.  Úvodní list matriční knihy narození
2.  Úvodní list matriční knihy manželství
3.  Úvodní list matriční knihy úmrtí
4.  List podpisových vzorů
5.  List matriční knihy narození
6.  List matriční knihy manželství
7.  List matriční knihy úmrtí
8.  Abecední jmenný rejstřík
9.  Rodný list
10.  Oddací list
11.  Úmrtní list
12.  Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství
13.  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
14.  Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
15.  Osvědčení k uzavření sňatku
16.  Dotazník k uzavření manželství
17.  Protokol o uzavření manželství
18.  Úvodní list matriční knihy partnerství
19.  List matriční knihy partnerství
20.  Doklad o partnerství
21.  Dotazník k partnerství
22.  Protokol o vstupu do partnerství
23.  Rodný list s uvedením údajů rodičů stejného pohlaví
24.  Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti
25.  Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k narozenému dítěti, jehož zápis narození nebyl v knize narození proveden
26.  Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k narozenému dítěti, jehož zápis narození byl v knize narození proveden
27.  Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte o určení otcovství k nenarozenému dítěti
28.  Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte o určení otcovství k narozenému dítěti, jehož zápis narození nebyl v knize narození proveden
29.  Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte o určení otcovství k narozenému dítěti, jehož zápis narození byl v knize narození proveden.
§ 2a
Tiskopisy
Nahrávám...
Nahrávám...