dnes je 24.5.2024

Input:

207/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.

č. 207/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
Čl. I
V nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., se dosavadní příloha č. 451a označuje jako příloha č. 451b a doplňuje se příloha č. 451a, která zní:
„Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.
Evropsky významná lokalita Porta Bohemica
 
Kód lokality:
CZ0424141
Biogeografická oblast:
kontinentální
Rozloha lokality:
6113,3 ha
 
 
Kódy a názvy typů evropských stanovišť
6110*
- Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
8150
- Středoevropské silikátové sutě
8160*
- Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
9180*
- Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
* prioritní typ evropského stanoviště
 
 
Evropsky významné druhy
bobr evropský (Castor fiber)
losos obecný (Salmo salar)
 
 
Kraj
Ústecký kraj
 
 
Katastrální území
Nahrávám...
Nahrávám...