dnes je 30.11.2023

Input:

188/2009 Sb., Vyhláška o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ve znění účinném k 6.11.2019

č. 188/2009 Sb., Vyhláška o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ve znění účinném k 6.11.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
118/2018 Sb.
(k 21.6.2018)
mění název, § 1 a ruší část třetí
282/2019 Sb.
(k 6.11.2019)
mění název, § 1, § 16 a ruší část druhou
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropské unie1) postup ověření znalosti českého jazyka pohovorem.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena vyhl. č. 282/2019 Sb. k 6.11.2019)
Nahrávám...
Nahrávám...