dnes je 15.4.2024

Input:

185/2009 Sb., Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění účinném k 18.8.2018

č. 185/2009 Sb., Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění účinném k 18.8.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2009
o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
361/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 a přílohy č. 1 až 3; nová přechodná ustanovení
286/2013 Sb.
(k 2.10.2013)
mění přílohy; nová přechodná ustanovení
8/2014 Sb.
(k 1.2.2014)
mění § 2 odst. 2 a přílohy; nová přechodná ustanovení
153/2018 Sb.
(k 18.8.2018)
mění § 1; ruší § 2, § 3 a přílohy č. 1 a 2
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška upravuje převedení specializací na obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „základní obory”), nástavbové obory a na základní kmeny.
§ 2
(zrušen vyhl. č. 153/2018 Sb. k 18.8.2018)
§ 3
(zrušen vyhl. č. 153/2018 Sb. k 18.8.2018)
§ 4
Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., a podle vyhlášky č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, na základní obory, nástavbové obory a na základní kmeny podle této vyhlášky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 5
Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci I. stupně a nezískali specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., splňují podmínky pro získání certifikátu o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru podle této vyhlášky.
§ 6
Převedením specializované způsobilosti na zvláštní odbornou
Nahrávám...
Nahrávám...