dnes je 24.5.2024

Input:

158/2013 Sb., Zákon o Květnovém povstání českého lidu

č. 158/2013 Sb., Zákon o Květnovém povstání českého lidu
ZÁKON
ze dne 2. května 2013
o Květnovém povstání českého lidu
PREAMBULE
Parlament České republiky,
jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období nacistické okupace s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie,
jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím,
se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU
§ 1
Květnovým povstáním českého lidu se pro účely tohoto zákona rozumí povstání českého lidu proti nacistické moci, ke kterému došlo v době mezi 30. dubnem a 12. květnem 1945.
§ 2
Účastníci Květnového povstání českého lidu
(1) Za účastníka Květnového povstání českého lidu se považuje občan České republiky, kterému v souvislosti s jeho účastí na tomto povstání (§ 1) bylo vydáno
a) osvědčení podle § 1 odst. 1 bodu 1 písm. f) a § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo
b) potvrzení podle § 5 odst. 1 písm. b) a § 7 zákona č. 357/2005 Sb.,
Nahrávám...
Nahrávám...