dnes je 23.4.2024

Input:

Základy firemní ekonomiky pro neekonomy

19.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Základní právní předpisy v podnikání / pro chod firmy

 • Oblast živnostenských předpisů
 • Občanskoprávní a obchodněprávní předpisy
 • Pracovněprávní předpisy
 • Daňové a účetní předpisy
 • Další důležité právní předpisy

2. Účetní závěrka a související povinnosti, důležité finanční výkazy, ukazatele

 • Účetní závěrka
 • Účetní výkazy
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Cash-flow
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu
  • Příloha k účetní závěrce

3. Finanční analýza, finanční ukazatele

 • Co je finanční analýza?
 • Finanční zdraví firmy
 • Metody finanční analýzy
 • Elementární analýza
  • Rozdílové ukazatele

4. Fakturace a související problémy, náležitosti účetních dokladů, smluvní vztahy

 • Zálohy
 • Faktury přijaté a vydané (závazky a pohledávky)
 • Účetní doklady
 • Zajištění pohledávek
 • Vymáhání pohledávek
 • Opravné položky a odpis pohledávek

5. Jak vykazovat příjmy a výdaje, základy účetnictví, náklady a výnosy, příjmy výdaje

 • Základy účetnictví
 • Příjmy versus výnosy a výdaje versus náklady
 • Časové rozlišení
 • Daňově uznatelné výdaje
 • Paušální výdaje

6. Majetek ve firmě

 • Členění majetku
 • Dlouhodobý hmotný majetek (účetně x daňově)
 • Odepisování dlouhodobého majetku (účetně x daňově)
 • Zásoby
 • Účtování o zásobách
 • Inventarizace majetku a závazků

7. Vztah se správcem daně

 • Úvod
 • Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
 • Vymezení jednotlivých řízení
 • Opravné a dozorčí prostředky
 • Následky porušení povinností při správě daní

8. Daň z příjmů

 • Úvod
Nahrávám...
Nahrávám...