dnes je 29.5.2024

Input:

Význam a prínos aktivít záhradnej terapie u seniorov

1.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Význam a prínos aktivít záhradnej terapie u seniorov

Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová

Výhody plynúce zo zapojenia sa do záhradníckych činností ako aj pobytu v prírode spočívajú v kognitívnych, psychologických, sociálnych a fyzických sférach.

1. kognitívne výhody: posilnenie kognitívnych funkcií,zlepšenie koncentrácie,zlepšenie pozornosti, stimulácia pamäti,

2. psychologické výhody: zlepšenie celkovej kvality života,zvýšenie sebaúcty, zníženie stresu ,zlepšenie nálady, zníženie a potlačenie úzkosti, zmierňovanie depresie, zvýšenie pokoja a relaxu, zvýšenie pocitu hrdosti a úspechu,

3. sociálne výhody: zlepšenie sociálneho začlenenia sa do kolektívu, zlepšenie súdržnosti so skupinou,

4. fyzické výhody: zlepšenie imunity, pokles napätia, podpora celkového fyzického zdravia,zlepšenie hrubej a jemnej motoriky,zlepšenie koordinácie medzi očami a rukami. 

Prispôsobenie záhradného priestoru

Preto, aby záhrady mohli byť využívané seniormi s rôznymi schopnosťami a zdravotnými postihnutiami, sa využívajú rôzne metódy pestovania rastlín. Vo všeobecnosti rozlišujeme nasledovné dva základné druhy pestovania rastlín: tradičné pestovanie a kontajnerové pestovanie. Zriedkakedy je záhrada obmedzená iba na jeden spôsob pestovania. 

Tradičné pestovanie

Pri tomto spôsobe pestovania sú rastliny pestované vo voľnej pôde, prípadne vo vyvýšených záhonoch. Tento spôsob využíva pôdu prirodzene sa vyskytujúcu na danom území alebo substrát špeciálne pripravený pre toto územie.

V týchto záhradách sa zvyčajne používa viacero typov tradičného pestovania rastlín:

 • pestovanie v pôde, v pôvodnom teréne,

 • pestovanie v mierne vyvýšených záhonoch, ktoré môžu byť obrúbené rôznymi materiálmi,

 • pestovanie vo vyvýšených záhonoch, kde obruba má formu opornej steny z rôzneho materiálu.

Pestovanie rastlín vo voľnej pôde

Pozitívne stránky:

 • nízke realizačné náklady,

 • krátka doba realizácie,

 • zdôraznenie priestorového vzťahu k okolitému prostrediu, kedy sa okolitá krajina javí ako súčasť záhrady,

 • jednoduché rozšírenie pestovateľskej plochy, ak je to nutné, a je k dispozícii voľný priestor.

Negatívne stránky:

 • záhradnícke činnosti, ako napr. siatie, výsadba, údržba,... prebieha na úrovni terénu, čo spôsobuje problémy ľudom, ktorí využívajú invalidný vozík, príp. majú postihnutie či poruchy pohyblivosti,

 • rastliny, kvety a plody sú výrazne pod úrovňou očí človeka,

 • vyššie nároky na údržbu a zachovanie záhonov, najmä ich okrajov.

Obr. č.  1: Pestovanie rastlín v mierne vyvýšených záhonoch 

 

Pozitívne stránky:

 • nízke realizačné náklady,

 • zlepšenie dostupnosti a možnosti pestovania pre niektoré druhy zdravotného postihnutia,

 • lepšia orientácia pacientov (hlavne pacienti so zrakovým postihnutím) pomocou nízkych oporných konštrukcií,

 • mierne vyvýšené záhony môžu spôsobiť intenzívnejšie prehrievanie pôdy, čo vedie k predlžovaniu vegetačného obdobia.

Negatívne stránky:

 • náklady na pôdu a oporné konštrukcie zvyšujú celkové náklady na výstavbu,

 • okraj záhonov vytvára potenciálne nebezpečenstvo,

 • oporné konštrukcie môžu byť prekážkou a môžu obmedzovať manévrovací priestor v stiesnenejších priestoroch.

Obr. č. 2: Pestovanie rastlín vo vyvýšených záhonoch

Pozitívne stránky:

 • oporné múry možno použiť ako nástroj pre zmenu topografie priestoru,

 • často sa používajú optimálne pôdne zmesi, čo pozitívne ovplyvňuje kvalitu a vitalitu pestovaných rastlín,

 • steny vyvýšených záhonov môžu poskytovať priestor na posedenie a stretávanie sa,

 • steny vyvýšených záhonov poskytujú vizuálne oddelenie záhrady od okolitého prostredia, najmä od rôznych rušivých aktivít v okolí,

 • konštrukcia a prevedenie stien môže byť súčasťou vizuálneho stvárnenia záhrady.

Nahrávám...
Nahrávám...