dnes je 29.5.2024

Input:

Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2014

20.4.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2014. V loňském roce činily sociální výdaje MPSV cca 478,9 mld. Kč, což bylo o 6, 4 mld. Kč více než v roce 2013. K nejvyššímu nárůstu výdajů bylo došlo u výdajů důchodového pojištění (o téměř 3,0 mld. Kč), u výdajů nemocenského pojištění (o 1,9 mld. Kč), u výdajů na příspěvek na péči (o 0,9 mld. Kč) a u dávek pomoci v hmotné nouzi (o cca 0,8 mld. Kč).

Vývoj výdajů důchodového pojištění a celkového počtu důchodců
  • Celkové výdajerezortu MPSVna důchody v roce 2014 vzrostly meziročně o téměř 3,0mld. Kč a dosáhly výše 376,4 mld. Kč (tj. 78,6% všech prostředků na sociální výdaje MPSV v roce 2014).
  • Na konci roku 2014 byl zaznamenáván mírný meziroční nárůst celkového počtu důchodců ovlivněný zejména vyšší mi počty starobních důchodců;v prosinci 2014 dosáhl celkový počet důchodců 2 863,2 tis. (z toho 2 355,1 tis. představovali důchodci starobní), tj. meziročně o 0,2 % více.

Vývoj počtu důchodců

Počet důchodců k 31. 12. (v tis.)

rok 2013

rok 2014
Starobní

2 340,3

2 355,1
Invalidní 44,7433,4 428,4
Vdovský 32,1 29,7
Vdovecký 6,8 6,5
Sirotčí 45,3 43,6
CELKEM 2 857,9
233,2

Vývoj výdajů nemocenského pojištění a dočasné pracovní neschopnosti

  • Na dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) bylo v roce 2014 vynaloženo 22,1 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o cca 1,9 mld. Kč. Na meziročním zvýšení výdajů na dávky nemocenského pojištění se zejména podílelo zvýšení výdajů na nemocenské (o 1,8 mld. Kč), a to především v souvislosti s ukončením přechodného období, kdy zaměstnavatelé vypláceli náhradu mzdy po dobu až tří týdnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance – od 1. ledna 2014 náleží nemocenské od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti.
  • Z hlediska ukazatelů nemocnosti bylo v roce 2014 ukončeno 1,29 mil. případů dočasné pracovní neschopnosti (meziročně o 41 tis. případů méně). Celkový počet prostonaných dní meziročně vzrostl o 0,4 mil. z 57,1 mil. na 57,5 mil. Naopak došlo k meziročnímu nárůstu průměrné délky trvání ukončeného případu o cca 2 dny na 45 dnů.

Dávka

Průměrný mesíční počet případů výplaty (v tis.)

rok 2013

rok 2014
Nemocenské

133,6

158,4
Peněžitá p omoc v mateřství 44,7 44,6
Ošetřovné 30,2 30,0
Nahrávám...
Nahrávám...