dnes je 29.1.2020

Input:

Vyšší dostupnost léků v lékárnách. Vláda dnes podpořila emergentní systém objednávání léčiv

26.8.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na stále častější výpadky léčiv připravilo novelu zákona o léčivech, která přináší sérii opatření, jimiž bude možné flexibilně přispět k řešení nenadálých výpadků z důvodů problémů ve výrobě, nedodání plánovaných dodávek i jiných příčin vedoucích k nedostupnosti léčiv. Novela také přináší možnost účinně zabránit nežádoucímu reexportu léčiv. „Je naší prioritou zajistit, aby čeští pacienti měli přístup ke svým lékům,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Novela nyní míří do Poslanecké sněmovny.

S ohledem na nedostatky současné právní úpravy přichází ministerstvo s novelou, která významně napomůže k tomu, aby se pacient dostal k potřebnému léčivému přípravku, který mu byl předepsán. „Téměř každý týden slyšíme o případech, kdy pacienti nemohou sehnat svůj lék. Aktivně proto tyto aktuální problémy řešíme a přicházíme s balíkem čtyř vzájemně provázaných opatření, která tyto výpadky omezí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Prvním opatřením je zajištění mimořádné cesty, jak rychle zajistit náhradu léku, který má výpadek a je pro české pacienty zcela zásadní. A to i přesto, že náhradní lék nesplňuje formální podmínky pro uvedení na český trh. „Je-li shledán nedostatek některého léčivého přípravku, musí mít stát mechanismy, které zajistí možnost dovozu a použití tohoto přípravku nebo jeho adekvátní náhrady, i pokud by některé z formálních náležitostí nebyly řádně splněny,“ doplnil ministr Vojtěch. Stát již dnes řadu nástrojů využívá. Jde například o dovoz cizojazyčné šarže či neregistrovaného léčivého přípravku. Novela tyto možnosti rozšiřuje o používání léčivých přípravků se závadou administrativní povahy, která nemá vliv na kvalitu a bezpečnost léčivého přípravku.

Druhé opatření má za cíl zásadně zamezit nekoordinovanému vývozu léčivých přípravků, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vydávané na recept, mimo území ČR. Vývoz léčivého přípravku do jiné země EU nebo mimo EU je pro určitou skupinu distributorů lukrativní byznys, který nepřináší českému zdravotnictví žádnou přidanou hodnotu, ale může v extrémních případech způsobit nedostupnost vyváženého léku pro české pacienty. Je ale chráněn evropskými předpisy jako součást práva na volný pohyb zboží. Podle návrhu zákona by ale vývoz byl povolen jen u takových léčivých přípravků, které budou uvedeny na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a u kterých bude ověřeno, že je jich na českém trhu dostatek. Navíc takový vývoz bude limitován a seznam bude každý měsíc aktualizován. „Je naprosto nepřijatelné, aby docházelo k vývozu léků za účelem zisku na úkor českých pacientů, kterým pak tyto léky chybí,“ zdůraznil ministr. „Tímto opatřením preventivně zabráníme