dnes je 24.5.2024

Input:

Výhodnost správného načasování odchodu do důchodu

17.3.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na webových stránkách ministerstva je ke stažení Pojistně matematická zpráva o důchodovém pojištění 2014. Obsahuje analytickou kapitolu, která podrobně přibližuje okolnosti týkající se věku odchodu do důchodu v souvislosti s výhodností či nevýhodností.

Jak se ve zprávě uvádí, z komplexní analýzy efektivního věku odchodu do starobního důchodu lze identifikovat dva základní faktory, které významněji tuto výhodnost ovlivňují. Těmito apekty jsou ekonomický status v době odchodu do starobního důchodu a potom také individuální délka života daného jedince. Odchod do starobního důchodu je pro osoby, které jsou v danou chvíli neaktivní, výrazně výhodnější před dosažením důchodového věku. Naopak u osob, jež jsou v době odchodu do starobního důchodu zaměstnané, je efektivnější odchod do důchodu cílit ke statutárnímu důchodovému věku nebo i za tento důchodový věk. Podle druhého významného faktoru, a to individuální délky života, je patrné, že předčasný starobní důchod je výhodnější pro osoby s kratší než průměrnou délkou života. Je tedy logické, že odložení odchodu do starobního

Nahrávám...
Nahrávám...