dnes je 23.1.2020

Input:

Sledování objednacích lhůt a elektronický poukaz umožní lépe zajistit dostupnost péče

18.9.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/titulni.php)

Zdravotní pojišťovny mají podle vládního nařízení povinnost zajišťovat místní a časovou dostupnost zdravotní péče pro své pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí vůbec poprvé provedlo kontrolu, zdali svou povinnost plní. Závěry ukázaly, že zdravotním pojišťovnám chybí systém sledování objednacích lhůt, kapacit poskytovatelů a stížností. Závěry kontroly jsou pro zdravotní pojišťovny cennou zpětnou vazbou. Ministerstvo zdravotnictví již chystá opatření.

Jednou z povinností zdravotních pojišťoven, na které se kontrola zaměřila, je zajištění vyšetření či výkonu zdravotní péče do určitě lhůty. Ta začíná běžet od chvíle, kdy ošetřující lékař potřebu výkonu indikoval. Nicméně kontrola ukázala na zásadní překážku – zdravotní pojišťovny se o této skutečnosti nijak nedozví. „Rozhodli jsme se, že toto změníme a zavedeme něco jako trojcestnou žádanku. Poukaz na vyšetření, který vystavuje například praktický lékař specialistovi, by se měl elektronicky poslat i na vědomí příslušné zdravotní pojišťovně. Ta díky tomu bude vědět, že jí začíná běžet lhůta, do které má svému pojištěnci povinnost výkon zajistit,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kontrola také zjistila, že informace o objednacích lhůtách u poskytovatelů ambulantní i lůžkové péče, které jsou pro zajištění dostupnosti péče zcela klíčové, v současné době nejsou systémově dostupné. Pokud by zdravotní pojišťovny věděly, že čekací lhůta na vyšetření se v určité odbornosti prodlužuje, byl by to jasný indikátor toho, že péče v této odbornosti začíná být méně dostupná, například protože je méně poskytovatelů, nebo více pacientů tuto péči potřebuje. „Chceme proto ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami nalézt vhodný a nejméně zatěžující způsob pravidelného hlášení objednacích dob od poskytovatelů zdravotním pojišťovnám. Tím budeme vůbec poprvé systémově sledovat tento údaj,“ vysvětlil ministr.

Další klíčový aspekt v souvislosti se zajištěním dostupnosti péče, který je nutné sledovat, je ochota poskytovatelů přijímat do péče nové klienty. Podle zjištění však o tom zdravotní pojišťovny v současné době nemají přehled. „Nestačí tečka na mapě, že tam ten poskytovatel je, ale jde o to, zdali skutečně přijímá nové pojištěnce. Pojišťovny toto musí vědět a my nyní hledáme cesty, jak to zjistit,“ dodal ministr. Ministerstvo zdravotnictví zahájí diskusi s poskytovateli a zdravotními pojišťovnami o tom, zda lze nalézt způsob, jakým by tuto informaci mohli poskytovatelé efektivně předávat zdravotním pojišťovnám.

V zajištění dostupnosti zdravotní péče hrají důležitou roli individuální stížnosti pojištěnců. „Je to v podstatě jediným přímým důkazem o tom, že v některých konkrétních případech je problém,“ upozornil ministr Adam Vojtěch. Kontrola ukázala, že zdravotní pojišťovny nemají jednotný přístup nejen k evidenci stížností a podnětů, ale i k tomu, co to stížnost je. Ministerstvo zdravotnictví proto bude jednat se zdravotními pojišťovnami ohledně zavedení vhodného způsobu evidence podnětů a