dnes je 13.7.2024

Input:

Reminiscenční terapie u lidí s demencí

29.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.38
Reminiscenční terapie u lidí s demencí

Bc. Aneta Novotná, DiS.

Reminiscenční aktivity a programy mají prokazatelně pozitivní dopady na lidi s demencí. Výsledky jsou především v oblasti komunikace, ve zlepšení úrovně kognitivních funkcí a určitý pozitivní vliv se projevuje také v chování jednotlivců.

Pokud chceme zapojit seniory s demencí do reminiscenčních sezení, může se jednat o integrované skupiny (člověk s demencí mezi kognitivně zdravými seniory) nebo o samostatné skupiny (pouze lidé s diagnózou demence).

Pomocí reminiscence může člověk s diagnózou demence ukázat své silné stránky, to, co v životě dokázal, co všechno zvládl a prožil. Tento člověk dostane možnost získat určitou moc, kontrolu a roli, ve které je respektován. Získává prožitek, při kterém může být součástí společenství. Uplatní se zde především dlouhodobá paměť, která zůstává u lidí s touto diagnózou zachována poměrně dlouho.

Na co pamatovat:

• rozpoznání je pro člověka s demencí snadnější než vzpomínání (snadněji se připojí k cizí vzpomínce),

• je třeba stále povzbuzovat a podporovat silné stránky a skryté dovednosti účastníka,

• člověk s demencí musí mít dostatek prostoru a času pro urovnávání svých myšlenek,

• nabízet různé příležitosti k vyjádření vzpomínek – potřeba neustálé stimulace,

• zapojení co nejvíce smyslů pomocí předmětů, vůní, zvuků apod.,

• pro vybavování vzpomínek můžeme využít i fyzický pohyb (řeč těla zůstává také dlouho zachována),

• reminiscenční pracovník musí umět rozpoznat, kdy tolerovat ticho a kdy taktně nabídnout pomoc,

• vhodné je opakovat řečené a ptát se, zda jsme správně rozuměli a případně napovědět chybějící slovo,

• neopravovat („to jste se asi spletl, v roce 1945 to nemohlo být, protože...”),

• pamatovat si, co bylo řečeno a co měl vyprávějící na mysli,

• je velmi vhodné znát pár podrobností ze života účastníků (doptat se příbuzných),

• pokud chybějí slova, je vhodná podpora neverbální komunikace (příklady: „ukažte nám, jaké to bylo...”, nakreslení vzpomínky apod.),

• v praxi se velmi osvědčilo dodržovat různé opakované rituály.

Skupina lidí s demencí by měla splňovat následující:

• měla by být uzpůsobena tak, aby vyhovovala každému ze zúčastněných, neočekává se, že se účastníci budou přizpůsobovat skupině,

• důležitější než samostatný úkol nebo dané téma je atmosféra, dobrý pocit účastníků,

• je vhodné opakovaně připomínat, že se jedná o setkání s přátelskou

Nahrávám...
Nahrávám...