dnes je 26.5.2020

Input:

Příští rok půjde na zdravotní péči 26 miliard korun navíc

9.9.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/titulni.php)

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo úhradovou vyhlášku o úhradách za zdravotní péči pro rok 2020. Vyhláška plně respektuje výsledek dohodovacího řízení mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, kteří navázali na loňský přelomový úspěch a uzavřeli jedenáct ze čtrnácti dohod. Jedná se tak o druhý nejúspěšnější výsledek jednání o úhradách v historii.

Úhradová vyhláška je právním nosičem dohod, které uzavřeli poskytovatelé zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami, tedy zástupci celého zdravotnictví. Tyto dohody jsou výsledkem kompromisu zdravotníků a Ministerstvo zdravotnictví je maximálně ctí a nijak do nich nezasahuje. Dohody bylo téměř dosaženo i v domácí zdravotní péči a následné a akutní lůžkové péči. U těchto třech segmentů Ministerstvo zdravotnictví přeneslo do úhradové vyhlášky návrhy zdravotních pojišťoven.

Stejně jako ta letošní i úhradová vyhláška pro příští rok je významně propacientská, neboť přináší pro pacienty celou řadu novinek. Dohody poskytovatelů a zdravotních pojišťoven kladou velký důraz na zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Lidé se mohou těšit například na dostupnější stomatologickou péči, delší ordinační hodiny i nové služby praktických lékařů, lepší dostupnost fyzioterapie a rehabilitační péče, gynekologů i ambulantních specialistů. A třeba díky bonifikaci urgentní medicíny a zařízení, které přijmou sanitku, se již nebude stávat, že nemocnice nepřijme pacienta,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zvyšování kvality poskytované péče se projeví například i v akutní lůžkové péči, která bude bonifikována za zajištění urgentního příjmu či za vysoce specializovanou péči. V segmentu následné lůžkové péče pojišťovny lépe ohodnotí ty poskytovatele, kteří mají personální zabezpečení a technické vybavení nad rámec základních povinných požadavků. Úhradová vyhláška přináší celou řadu pozitivních změn také v segmentu domácí péče. Její poskytovatelé budou například lépe placeni za péči o náročnější pacienty.

Úhradová vyhláška pro rok 2020 vychází z odhadovaného růstu příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění. Očekávané příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 činí částku 350 miliard korun, což znamená meziroční nárůst o 19 miliard korun. Na zdravotní péči vynaloží zdravotní pojišťovny v příštím roce celkem 335 miliard korun, což je o 24 miliard korun navíc. Nadto Všeobecná zdravotní pojišťovna přidá na zdravotní péči dodatečné 2 miliardy korun.

Na zdravotní péči, tedy za pacienty jde příští rok 26 miliard korun navíc. Celkově bude ve zdravotnictví nejvíce peněz v historii. Systému se daří, navyšujeme rozpočty pro všechny segmenty, investujeme do zdravotní péče. Nikdy jsme neléčili tolik lidí moderními léky. Nikdy ve zdravotnictví nebyly takové platy jako dnes. Nikdy se jako dnes neřešily palčivé problémy, jako třeba nedostatek zdravotníků. Objektivně se zlepšuje kvalita a dostupnost zdravotní péče o občany. Po letech, kdy se problémy pouze kumulovaly, situaci řešíme a realizujeme konkrétní opatření,“ dodal ministr Vojtěch.

Všeobecná zdravotní pojišťovna vítá, že úhradová vyhláška respektuje výsledky dohodovacího řízení pro rok 2020. Nejenom, že na úhrady zdravotní péče směřuje navíc 26 miliard, tedy nejvíce v historii, ale akcentuje také zvyšování kvality služeb pro naše klienty. VZP vnímá úhradovou vyhlášku jako základ, nad jehož rámec je v případě příznivějších ekonomických výsledků připravena investovat i v příštím roce další finanční prostředky. Obdobně tak VZP již učinila i v tomto roce, kdy navýšila úhrady poskytovatelům zdravotní péče, oproti platné úhradové vyhlášce, o 2 miliardy,“ uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny