dnes je 13.7.2024

Input:

Příjem zaměstnance za svátek připadající na jeho pracovní den (zaměstnanec pracuje)

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.2
Příjem zaměstnance za svátek připadající na jeho pracovní den (zaměstnanec pracuje)

Ing. Olga Krchovová

Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci náhradní volno v rozsahu vykonané práce v den svátku. Lze se však se zaměstnancem písemně dohodnout na poskytnutí příplatku za práci ve svátek.


A. Zaměstnanec nečerpá náhradní volno za práci ve svátek (je uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o poskytování příplatku namísto náhradního volna)

Zaměstnanci náleží dosažená mzda a za každou hodinu odpracovanou ve svátek příplatek alespoň ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku.

Příklad 1 – měsíční mzda

Zaměstnanec má v kalendářním měsíci stanoven harmonogram směn (fond pracovní doby) v rozsahu 176 hodin, svátek ve výši 8 hodin připadl na všední den. Zaměstnanec má měsíční mzdu 22 800 Kč, jeho průměrný hodinový výdělek činí 132,50 Kč. V daném měsíci odpracoval 176 hodin, z toho 8 hodin byla práce ve svátek. Zaměstnavatel poskytuje pouze zákonnou výši příplatku za práci ve svátek. Za práci ve svátek zaměstnanec nečerpal náhradní volno.

Výše měsíční mzdy za 176 hodin  22 800 Kč 
Příplatek za práci ve svátek  8 × 132,50 × 100 % = 1 060 Kč 
Celková mzda  22 800 + 1 060 = 23 860 Kč 

Příklad 2 – hodinová mzda

Zaměstnanec má v kalendářním měsíci stanoven harmonogram směn (fond pracovní doby) v rozsahu 176 hodin, svátek ve výši 8 hodin připadl na všední den. Zaměstnanec v daném měsíci odpracoval celkem 176 hodin, z toho v den svátku 8 hodin, jeho průměrný hodinový výdělek je  132,50 Kč, jeho hodinová mzda činí 130 Kč. Zaměstnavatel poskytuje pouze zákonnou výši příplatku za práci ve svátek.

Mzda za výkon práce  130 × 176 =  22 880 Kč 
Příplatek za práci ve svátek   132,50 × 8 × 100 % = 1 060 Kč 
Celková mzda  22 880 + 1 060 = 23 940 Kč 


B. Zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci ve svátek

Je-li zaměstnanec odměňován mzdou podle § 113 ZP, obdrží v případě čerpání náhradního volna za práci ve svátek náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad 3 – měsíční mzda

Zaměstnanec má v kalendářním měsíci stanoven harmonogram směn (fond pracovní doby) v rozsahu 176 hodin, svátek ve výši 8 hodin připadl na všední den. Zaměstnanec má

Nahrávám...
Nahrávám...