dnes je 13.4.2024

Input:

Příjem zaměstnance za práci přesčas v den svátku

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3
Příjem zaměstnance za práci přesčas v den svátku

Ing. Olga Krchovová

Příklad

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby. V kalendářním měsíci má stanoven harmonogram směn (fond pracovní doby) v rozsahu 176 hodin, z toho 8 hodin činí svátek ve všední den. Měsíční mzda činí 22 800 Kč, průměrný hodinový výdělek je 132,50 Kč. Zaměstnavatel poskytuje příplatky za práci přesčas a práci ve svátek ve výši stanovené zákoníkem práce.

Varianta I – zaměstnanec nečerpá náhradní volno za práci přesčas, ani za práci ve svátek

Zaměstnanec jde do práce ve svátek a v tento den odpracuje 12 hodin, z nichž 4 hodiny je práce přesčas. Nečerpá náhradní volno za svátek, ani za práci přesčas. Se zaměstnancem je uzavřena dohoda, že za svátek mu bude poskytnuto finanční plnění ve formě příplatku za svátek namísto náhradního volna.

Výpočet mzdy:

Mzda za výkon práce  22 800 : 176 × (176 + 4) = 23 318,18 Kč 
Příplatek za práci ve svátek  12 × 132,50 × 100 % = 1 590 Kč 
Příplatek za práci přesčas  4 × 132,50 × 25 % = 132,50 Kč 
Celková výše mzdy  23 318,18 + 1 590 + 132,50 = 25 040,68, zaokr. 25 041 Kč

Varianta II – zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas i za práci ve svátek

Zaměstnanec jde do práce ve svátek a odpracuje 8 hodin. Den svátku není jeho obvyklým pracovním dnem. Protože má již fond týdenní pracovní doby naplněn, jedná se též o práci přesčas (má uzavřenou dohodu, že za práci přesčas bude čerpat náhradní volno). Zaměstnanec čerpá náhradní volno za svátek i za práci přesčas. Znamená to, že za jeden den výkonu práce dostane dva dny náhradního volna.

Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin bude čerpat náhradní volno v témž rozsahu (dojde ke kompenzaci). Za práci ve svátek bude čerpat náhradní volno v rozsahu 8 hodin a obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Mzda za výkon práce  22 800 : 176 × 168 = 21 763,64, Kč 
Náhrada mzdy za dobu čerpání náhradního volna za svátek  8 × 132,50 × 100 % = 1 060 Kč 
Celková výše mzdy  21 763,64 + 1 060 = 22 823,64, zaokr. 22 824 Kč 

Varianta III – zaměstnanec čerpá pouze náhradní volno za práci přesčas

Zaměstnanec jde do práce ve svátek a odpracuje 8 hodin. Den svátku není jeho obvyklým

Nahrávám...
Nahrávám...