dnes je 15.4.2024

Input:

Převaz rány či jiného defektu

17.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.58
Převaz rány či jiného defektu

Bc. Milena Špůrová 

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby 
praktických lékařů a domácí péči

A. Identifikační údaje

Cíl standardu:  Pacientovi bude poskytnuta kvalitní péče spojená s šetrným 
převazem rány či jiného defektu. 
Bude provedena stanoveným postupem a kompetentním 
personálem, s maximální odpovědností, s minimálním výskytem komplikací. 
Závazný pro:  Všeobecné sestry, všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, zdravotnické záchranáře, zdravotnické asistenty podle platné legislativy (oprávněné z popisu práce a přidělené kompetence provádět převaz rány či jiného defektu). 
Autor:  Bc. Milena Špůrová 
(Skupina kvality ošetřovatelské péče ÚVN Praha) 
Odborný garant:  Bc. Pavlína Svitáková 
(Skupina kvality ošetřovatelské péče ÚVN Praha) 
Za aktualizace a revize odpovídá:  .................... 
Revize:  1x za 2 roky 
Záznam o provedených revizích:   
Aktualizace:  mimo pravidelné revize 
Záznam o provedených 
aktualizacích: 
 

B. Kritéria struktury (S)

 1. Prostředí: domácí prostředí, pobytové sociální zařízení apod.
 2. Pomůcky:
  • sterilní nástroje (např. jednorázová pinzeta, nůžky),

  • sterilní krycí materiál či tekutý obvaz (např. mulové čtverce),

  • nesterilní obvazový materiál a fixační materiál (např. náplast, pruban, obinadlo),

  • dezinfekční roztok na ruce,

  • emitní miska (sáček na odpad),

  • odstraňovač adheziv ve spreji,

  • rukavice (sterilní i nesterilní),

  • dezinfekční roztok na kůži (jodové či nejodové preparáty),

  • ochranná nepropustná podložka na lůžko,

  • stříkačka 10 ml a injekční jehla (na proplachy rány),

  • roztoky, léčebné zásypy, masti,

  • speciální materiály určené k hojení ran podle charakteru rány a ordinace lékaře,

  • fotoaparát.

 3. Zdravotnická dokumentace: lékařská zpráva, poukaz ORP, DP – předpis medikace, dokumentace sestry domácí péče.

C. Proces péče

Sestra:

 1. Před návštěvou se seznámí s kompletní zdravotní dokumentací a podle charakteru rány a ordinace lékaře připraví pomůcky.
 2. Rozhovorem s pacientem (popř. rodinným příslušníkem) zjistí aktuální zdravotní stav, ověří (dotaz, dokumentace) alergie na přípravky a seznámí pacienta s dalším postupem.
 3. Provede hygienickou dezinfekci rukou.
 4. Zjistí aktuální bolest pacienta a s dostatečným předstihem podá analgetika ordinovaná lékařem.
 5. Připraví pomůcky k převazu.
 6. Uloží pacienta do pohodlné polohy a vypodloží ho nepropustnou podložkou, která zabrání znečištění ložního prádla.
 7. Zajistí intimitu pacienta.
 8. Převazuje šetrně, obvaz rozstřihuje mimo ránu a je-li přilepen, nejprve ho navlhčí
Nahrávám...
Nahrávám...