dnes je 22.9.2023

Input:

Pracovná terapia a seniori

1.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Pracovná terapia a seniori

Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopnosti človeka...

Metódy, prostriedky a formy pracovnej terapie

  • cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činností,

  • názorná ukážka a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze,

  • individuálny prístup ku klientovi,

  • fázovanie (krokovanie) pracovných činnosti od jednoduchších k zložitejším, od krátkodobých k dlhodobejším a pod.

  • prostriedky pracovnej terapie - sebaobsluha, domáce práce, práce pri úprave okolia,

  • pracovná činnosť (pestovanie kvetín,  výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov, výroba vianočných a veľkonočných ozdôb, pečenie),

  • formy pracovnej terapie - skupinové alebo individuálne.

K aktivitám pracovnej činnosti patrí: práca s papierom, výroba mydielok a sviec, ručné práce, varenie a pečenie, práca s pedigom (prútím), práca s drevom, tkanie a pod.

Pracovná terapia je odborná činnosť, ktorej cieľom je osvojenie, obnova a udržanie alebo rozvoj pracovných návykov a zručností, fyzických, mentálnych a pracovných schopností (skrášľovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia, jarné upratovanie, vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, zametanie chodníkov a pod.) prijímateľov sociálnych služieb.

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Pracovná terapia je odborná činnosť, ktorej cieľom je osvojenie, obnova a udržanie alebo rozvoj pracovných návykov a zručností, fyzických, mentálnych a pracovných schopností (skrášľovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia, jarné upratovanie, vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, zametanie chodníkov a pod.) prijímateľov.

Tvorivé aktivity

V procese týchto aktivít je snaha o zachovanie doterajších zručností a nadobúdanie nových zručností v oblasti

Nahrávám...
Nahrávám...