dnes je 24.4.2024

Input:

Pečování o nemocného seniora v domácím prostředí

20.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.15
Pečování o nemocného seniora v domácím prostředí

PhDr. Martina Hasalíková

Úvod

Babička nebo děda, kteří se aktivně zapojují do chodu rodiny, jsou k nezaplacení. Vyzvedávají vnuky ze školy či družiny, doprovázejí na kroužky a pravidelně v neděli zvou své „mladé” na oběd. Díky prodlužující se délce života mohou dokonce i vnučky a vnuci navštěvovat nejen babičku, ale i prababičku nebo pradědečka.

Otázkou je, nakolik jsme připraveni na situaci, kdy se potřeba péče začne otáčet směrem k našim seniorům. Úraz, cévní mozková příhoda či těžká chřipka s následným úbytkem sil nás všechny najednou staví do těžké situace. Nejenže jsme zavaleni starostí o našeho blízkého, ale stojíme před velmi těžkým rozhodnutím, které lze shrnout do následující otázky: „Jak se postarám o tátu/mámu, popřípadě babičku/dědečka, když sám/sama musím chodit do práce, mám hypotéku a jen mlhavou představu o tom, jaké potřeby má dlouhodobě nemocný člověk?”

Část rodin volí strategii umístění svého blízkého do zdravotnického zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných. Další se pak pustí do usilovného hledání místa v domově pro seniory. Většinou to bývá těžké rozhodnutí pro všechny zúčastněné, některý senior to bere jako nevyhnutelný fakt, jiný se s pobytem mimo domov nikdy pořádně nesmíří. V rodinném kontaktu pak může přetrvávat určitá hořkost ze strany jedné a pocity viny ze strany druhé. To následně do kvality vzájemné komunikace výrazně zasahuje. Pak zbývá nemalá část těch, kdo se rozhodnou o svou/svého blízkého pečovat doma.

Domácí péče nebo domov pro seniory?

Pokud v rodině nemají to štěstí, že se někdo z členů vydal na životní dráhu zdravotníka či profesionálního pečovatele, začíná období velkých výzev a celé řady dobrodružství.

Prvním z nich je zajištění finanční podpory, abychom mohli doma službu poskytovat. Péče v domácím prostředí je sice o dost levnější než v zařízení, průměrné náklady na lůžkoden v LDN se pohybují mezi 1 200–1 300 Kč, u domovů pro seniory jde o 700–900 Kč, ale pro rodinu s průměrným příjmem je přesto značným zásahem do rozpočtu. Drahé není jen zajišťování péče jako takové, kdy zde materializujeme čas a energii nutné pro pečování. Mimochodem, hlavně ta energie je položkou k nezaplacení, protože co člověk, to názor a dohodnout se v rodině na něčem, co bude schůdné pro všechny, je přímo vysokou školou komunikačních dovedností. Nákladem dále rozumíme také počáteční zásah do biorytmu rodiny i seniora, prostorové změny v domácnosti – odstranění prahů, mnozí často přebudují koupelnu, kdy místo vysoké vany volí bezbariérový sprchový kout, ale např. také speciální dieta, doplatky za léky, výlohy za čas osobního asistenta či pečovatelky, když s blízkým my sami být nemůžeme, atd.

Naštěstí lze na krajské pobočce Úřadu práce podle trvalého pobytu seniora zažádat o tzv. příspěvek na péči, stát dle zákona o sociálních službách poskytuje podporu fyzickým osobám, které jsou

Nahrávám...
Nahrávám...