dnes je 18.7.2024

Input:

PÉČE V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

22.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.72.2
PÉČE V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Mgr. Marcela Hauke

Domy s pečovatelskou službou jsou podle § 2300 NOZ domy s byty zvláštního určení. Podle § 2301 NOZ může poskytovatel smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení uzavřít pouze na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil. S bytem zvláštního určení se z pohledu nájemního bydlení zachází, až na výjimky, stejným způsobem jako s běžným nájemním bydlením. Nájemce si může k trvalému pobytu přihlásit kohokoliv, a to bez souhlasu pronajímatele či majitele. Pronajímatel nemůže nájemci zakázat mít v bytě psa či jiné zvíře. Pronajímatel může nájemci vypovědět smlouvu pouze s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil.

V současné době neexistují jiné právní normy, které by provoz a správu domů s pečovatelskou službou upravovaly. Každý zřizovatel takového domu si vytváří svá pravidla pro přijímání občanů do DPS, nicméně tato pravidla nesmějí jít nad rámec zákona.

DPS se v čase proměňují a je třeba na tyto změny zareagovat. Prvotní důvody pro umisťování seniorů a zdravotně postižených, tedy špatné bytové podmínky a nedostupnost péče, přestává být primárním důvodem. Častějším důvodem zájemců je samota, velký byt, který senioři nejsou schopni finančně zvládnout, případně chtějí tímto způsobem vyřešit bytovou otázku svých nejbližších, kterým dají svůj byt či dům, a sami odcházejí do DPS na stáří.

Z pohledu zajišťování pečovatelské služby je byt v domě s pečovatelskou službou domácností klienta bez jakýchkoliv zvláštností. Zdálo by se tedy, že není třeba řešit péči v domech s pečovatelskou službou jako samostatnou oblast, neboť z pohledu PS není podstatné, zda je péče poskytována v rodinném domku, bytě v panelovém domě nebo v domě s pečovatelskou službou. Zkušenosti však ukazují, že pravý opak je pravdou. „Někteří zřizovatelé DPS (tedy obce) podmiňují přiznání nájemního bydlení využíváním pečovatelské služby a za tímto účelem uzavírají s nájemníkem nájemní smlouvy na dobu určitou, například na dobu jednoho roku. Nájemník je tak nucen stát se klientem a odebírat úkony pečovatelské služby, aby nepřišel o bydlení, a to bez ohledu na to, zda

Nahrávám...
Nahrávám...