dnes je 11.12.2019
Input:

Otázky a procvičení k 4. lekci

4.9.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

402
Otázky a procvičení k 4. lekci

I. Jak byste řešili situaci zaměstnance, který chodí nevhodně upraven. Sestavte postup – scénář pohovoru, včetně přípravných fází a návrhů řešení.

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

Existuje ve vaší firmě etický kodex?

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

II. Označte správné tvrzení:

1) Při problému zaměstnance proveďte pohovor vždy s respektem, a to:

a) na konci porady

b) večer v hospodě u piva

c) mezi čtyřma očima

2) V pohovoru se zaměřte na:

a) osobnostní vlastnosti pracovníka

b) faktické zhodnocení konkrétního úkolu či situace

c) zhodnocení všech aspektů chování zaměstnance v minulém i současném problému

3) Neopomeňte zdůraznit:

a) něco pozitivního

b) všechny problémy, které to způsobilo kolegům

c) kolik času a nervů Vás stálo řešení

4) Nechte zaměstnance, aby:

a) se k Vašim postřehům vyjádřil

b) dal výpověď rovnou

c) pozval kolegy a za své chování se omluvil

III. Označte situace, které je třeba řešit okamžitým pohovorem:

  • nepovedená prezentace,

  • sexuální obtěžování,

  • stížnost