dnes je 24.5.2024

Input:

On-line kurz Manažerské dovednosti

29.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. lekce - Role manažera - schopnosti, dovednosti a návyky řídícího pracovníka

 • Styly vedení lidí s důrazem na nové směry
 • Jak získávat souhlas zaměstnanců a spolupracovníků
 • Účinné způsoby, jak přesvědčovat a ovlivňovat druhé a současně nepodléhat neetickým manipulativním postupům
   

2. lekce - Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery

 • Jedinci v práci - typy osobností
 • Dimenze účinného jednání a přehled typů svízelných osobností včetně zvládací strategie

 

3. lekce - Motivace

 • Způsoby, jak správně a efektivně motivovat své kolegy a podřízené
 • Typy motivátorů
 • Sebemotivace, pozitivní myšlení a stanovování cílů Způsoby jak správně a efektivně motivovat své kolegy a podřízené

 

4. lekce - Time management - rady, tipy a návody, jak efektivně hospodařit s časem

 • Zloději času
 1. Špatná osobní kontrola času
 2. Časté přerušování práce
 3. Káva, cigarety, internet, mail, povídán
 4. Opakované přeplánování časového rozvrhu
 5. Čekání na někoho
 6. Neumění říci ne
 7. Odkládání
 8. Nestanovování priorit
 9. Zbytečný perfekcionalismus
 10. Neproduktivní jednání
 11. Špatné delegování
 12. Špatný odhad potřeby času na úkol
 13. Vynechávání růstových činností
 14. Nepoužívání plánovacích systémů

 

5. lekce - Zvládání stresu - možnosti a metody mentální hygieny pro manažery

 • Co je to stres?
 • Techniky zvládání stresu

 

6. lekce - Efektivní vedení týmů

 • Sestavení a koučování týmu
 • Hodnoty a normy úspěšného týmu

 

7. lekce - Řízení změny v týmu i v organizaci

 • Faktory ovlivňující postoj ke změnám
 • Fáze řízení změny

 

8. lekce - Jak si vybrat správného zaměstnance - úspěšné metody výběru a vedení vstupního přijímacího pohovoru

 • Prvotní fáze - Jak pracovat s životopisy
 • Efektivní metody výběru nových zaměstnanců
 • Závěrečná fáze výběrového řízení
 • Jak maximálně snížit riziko špatné volby při výběru zájemců o důležitou pozici

 

9. lekce - Hodnocení a efektivní vedení hodnotícího pohovoru a kariérové plánování

 • Účel a přínosy hodnocení, návrh metody a systému hodnocení a jeho výstupů
 • Hodnotící pohovor jako koučovací nástroj, který ovlivňuje výsledky i pocity každého pracovníka
 • Jak se vyhnout nejčastějším chybám při hodnocení podřízených
 • Péče o zaměstnance

 

10. lekce - Dospělá firemní komunikace

 • Dospělý komunikační vzorec
 • Aplikace transakční analýzy pro manažery
 • Dospělá komunikace a lidská psychika

 

11. lekce - Profesionální vedení porady

 • Porada jako účinný nástroj každého leadra
 • Klíčové faktory dobré porady
 • Profesionálně připravený plán mítinku
 • To hlavní, co musí obsahovat plán porady
 • Samotné koučování porady
 • Práce s daty z mítinku
 • Druhy otázek pro kouče porady

 

12. lekce - Konflikty na pracovišti a jejich řešení

 • Typologie konfliktů
 • Vznik a stádia konfliktů
 • Struktura konfliktu
 • Prevence konfliktů
 • Způsoby práce s konflikty
 • Téměř univerzální možnost zvládnutí konfliktu
Nahrávám...
Nahrávám...