dnes je 23.4.2024

Input:

On-line kurz Cvičení a zdokonalování paměti

6.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. lekce - Paměť

 • Úvod
 • Paměť - základní pojmy a definice, bez nichž se neobejdete
 • Etapy ukládání informací do paměti
 • Zapomínání
  • Příčiny zapomínání
  • Příčiny situací, kdy paměť selhává všem a jak na ně?
 • Shrnutí
 • Mozkocvična
 • Úkol na procvičení do příští lekce

 

2. lekce - Mozek jako nástroj

 • Řešení úkolu z minulé lekce
 • Mozek jako nástroj - základní pojmy a definice
  • Vzhled a stavba
  • Stavební hmota
  • Plasticita mozku
 • Lateralita mozkových hemisfér
 • Mozek a paměť
  • Liší se paměť mužů a žen?
 • Shrnutí
 • Mozkocvična
 • Úkol na procvičení do příští lekce

 

3. lekce - Otestujte svou paměť a používejte ji!

 • Řešení úkolu z minulé lekce
 • Senzorická paměť - vstupní brána do naší paměti
 • Mozek a smysly
  • Zrak
  • Sluch
  • Čich
  • Chuť
  • Hmat
  • Stárnutí smyslů
 • Jste vizuální nebo akustický typ?
  • Vizuální typ
  • Akustický typ
 • Muži a ženy - rozdíly ve smyslovém vnímání
 • Shrnutí
 • Mozkocvična
 • Úkol na procvičení do příští lekce

 

4. lekce - Faktory ovlivňující paměť

 • Řešení úkolu z minulé lekce
 • Faktory ovlivňující paměť - základní pojmy a definice
  • Biologické faktory
  • Psychické faktory
  • Vnější faktory
 • Mentální faktory zlepšující zapamatování
  • Koncentrace
  • Motivace
  • Logika
  • Lokalizování
  • Vizualizace
  • Asociace
  • Transformace
  • Emoce
 • Shrnutí
 • Mozkocvična
 • Úkol na procvičení do příští lekce

 

5. lekce - Koncentrace pozornosti - předpoklad pro duševní výkonnost

 • Řešení úkolu z minulé lekce
 • Pozornost
  • Typy pozornosti
  • Vlastnosti pozornosti
 • Pozornost nesnese polovičatost 
  • Rušivé vlivy
  • Nápravná opatření
 • Bez uvolnění se nelze soustředit
 • Shrnutí
 • Mozkocvična
 • Úkol na procvičení do příští lekce

 

6. lekce - Strategie zvyšování kapacity krátkodobé paměti

 • Řešení úkolu z minulé lekce
 • Krátkodobá paměť - paměť večer před zkouškou
 • Techniky zvyšování kapacity krátkodobé paměti
  • Memorování nebo raději logické uspořádání?
  • Seskupování
  • Organizování - kategorizace
  • Hierarchické uspořádání
  • Vylučování
  • Metaforické asociace
 • Opakování
  • Nepodceňujte vědomé opakování
 • Shrnutí
 • Mozkocvična
 • Úkol na procvičení do příští lekce

 

7. lekce - Techniky ukládání a vybavování dlouhodobých informací

 • Řešení úkolu z minulé lekce
 • Knihovna našeho ducha - dlouhodobá paměť
  • Obsahová struktura dlouhodobé paměti
 • Hříchy paměti a problémy s vybavováním
 • Uzel na paměti a techniky lepšího vybavení
  • Vodítka a nápovědy
 • Shrnutí
 • Mozkocvična
 • Úkol
Nahrávám...
Nahrávám...