dnes je 16.6.2024

Input:

Oblasti ergoterapeutické praxe u seniorů

1.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.73
Oblasti ergoterapeutické praxe u seniorů

Bc. Aneta Novotná

Ergoterapeut v oblasti zdravotně-sociálních služeb obvykle pracuje jako člen multidisciplinárního týmu, ale může pracovat i samostatně. Oblasti praxe ergoterapeuta při práci se seniory by se daly rozdělit na oblast zdravotnickou a sociální.

Zdravotnická zařízení

 • lůžková zařízení poskytující včasnou léčebnou rehabilitaci,

 • kliniky rehabilitačního lékařství,

 • lůžková oddělení v nemocnicích akutní péče,

 • lůžková zařízení následné péče,

 • psychiatrické léčebny,

 • odborné léčebné ústavy,

 • odborné lázeňské léčebné ústavy,

 • centra a oddělení léčebné rehabilitace,

 • agentury domácí péče.

Sociální služby

 • denní stacionáře,

 • sociálně aktivizační služby pro seniory,

 • penziony a domovy pro seniory,

 • osobní asistence,

 • respitní péče,

 • kluby seniorů.

Cílem ergoterapie při práci se seniory je podpora zdraví a duševní pohody prostřednictvím smysluplné aktivity, zlepšení či udržení schopnosti klienta zvládat běžné denní činnosti, podpora a usnadnění zapojení klienta do aktivit v jeho sociálním prostředí a snaha o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života bez ohledu na jeho zdravotní omezení.

Pro konkrétnější představu uvádíme obsáhlejší popis u některých ze jmenovaných zařízení.

Lůžková zařízení v nemocnicích akutní a následné péče

Zde ergoterapeut pracuje s pacienty seniorského věku s různými neurologickými, ortopedickými, traumatologickými, interními, revmatologickými, popřípadě psychiatrickými obtížemi. V akutním období se ergoterapie zaměřuje především na zjištění potíží v oblasti běžných denních aktivit, v oblasti mobility, ve funkčnosti úchopů a dále v kognitivních a fatických funkcích. Nácvik se provádí přímo na lůžku nebo případně v ergoterapeutické místnosti či jiných prostorách zařízení. Ergoterapie v zařízeních tohoto typu probíhá spíše individuálně. Například u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu se ergoterapeut zaměřuje na bezpečné provádění základních sebeobslužných činností, jako jsou vertikalizace, přesuny z lůžka, oblékání, přesuny na WC a do vany či sprchového koutu atd. Také doporučuje pacientovi potřebné kompenzační pomůcky a učí ho používat je. U pacientů po mozkové příhodě se ergoterapeut zaměřuje na správné polohování, mobilizaci a stimulaci paretických končetin či usnadnění sebeobsluhy pacienta. Neopomíjí také trénink kognitivních funkcí.

Denní centra pro seniory

Tato centra jsou určena seniorům, kteří již nejsou v důsledku fyzického, smyslového nebo psychického postižení schopni se o sebe postarat. Denní centra jsou ale také určena seniorům, kteří jsou sice schopni žít samostatně ve svém domácím prostředí, ale nemají dostatek sociálního kontaktu a cítí se osaměle. Některá denní centra se přímo specializují na péči o osoby

Nahrávám...
Nahrávám...