dnes je 29.5.2024

Input:

O důchodech rozhoduje ČSSZ bez průtahů a rychle. V průměru za 40 dnů

8.7.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Lidi v předdůchodovém věku zajímá, jakou dobu trvá vyřízení žádosti o důchod. Chtějí se ujistit, že na rozhodnutí o důchodu nebudou muset čekat neúměrně dlouho. Ačkoliv má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba řízení u všech druhů důchodů. Je to o více než jeden měsíc méně, než ukládá zákon.

„ČSSZ si je vědoma faktu, že odchod do důchodu je pro klienty důležitou životní událostí. Jejím cílem a prioritním úkolem je proto kvalitně a bez zbytečných průtahů o důchodech rozhodnout. Toto rozhodnutí je časově náročné, protože vyžaduje pečlivé zhodnocení dob pojištění často i za více než 40 let ekonomické aktivity pojištěnců. Přesto ČSSZ vyřizuje podané žádosti stabilně rychle, aniž by to bylo na úkor kvality,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Průměrná doba řízení o starobním důchodu v prvním čtvrtletí tohoto roku činila 36 dnů a o invalidním důchodu 62 dnů. Žádosti o důchody pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí) byly ke konci letošního března v průměru vyřizovány za 33 dnů.

Je důležité připomenout, že kromě žádostí o důchody, o kterých ČSSZ rozhoduje podle českých právních předpisů, zpracovává velké množství důchodů s tzv. mezinárodním prvkem. Rozhodování o důchodech, kdy se zohledňují i doby pojištění získané v zahraničí, je několikanásobně náročnější jak na čas, tak dostatečnou

Nahrávám...
Nahrávám...