dnes je 24.5.2024

Input:

Národní strategie má sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR

20.1.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda na jednání přijala návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, který definuje základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb. Strategie jasně popisuje vize, cíle a jednotlivá opatření pro letošní rok.

„V sociálních službách máme jasné priority: dostupnost, kvalita služeb a transparentní financování. Veřejnost musí vědět kde a jak sociální sužby pomáhají a na co jsou naše společné peníze vynaloženy,“ uvedla ministryně práce a sociálních služeb Michaela Marksová. „Kvalitní pomoci docílíme tím, že budeme pokračovat v trendu postupného snižování počtu osob v ústavních sociálních službách. Ruku v ruce budeme postupně navyšovat kapacitu v neústavních a komunitních službách, které se svým klientům dokáží věnovat individuálně,“ vysvětlila ministryně.

U jednotlivých druhů služeb by měl vzniknout takzvaný „odborný standard“, který definuje kritérium odbornosti nutné pro

Nahrávám...
Nahrávám...