dnes je 22.9.2023

Input:

MPSV bude lépe koordinovat přípravu na stárnutí

31.3.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce účinněji prosazovat politiku přípravy na stárnutí populace v České republice. Vláda schválila Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017(Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014), který počítá s pěti novými koordinátory, kteří lépe sladí postup ministerstev, krajů a dalších institucí. Cílem je z měnit dosavadní stereotypní pohledy na stárnu tí a stáří a překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů pro společnost.

"Na nezadržitelný proces stárnutí populace je nutné reagovat. Tomuto faktu musíme přizpůsobit sociální politiku i politiku pracovního trhu. Jinak budeme do budoucna čelit
nepředstavitelným problémům. Nový útvar by nám měl pomoci nalézt kvalitní a dlouhodobá řešení.“
říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
V okolních státech již existují specializovaná oddělení při různých úřadech, která se této oblasti věnují. I v ČR se tak mají zapojit různé resorty, kraje i obce , které by do svých dlouhodobých plánů mohly začlenit
Nahrávám...
Nahrávám...