dnes je 23.4.2024

Input:

Mnemotechniky

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.23
Mnemotechniky

Bc. Aneta Novotná DiS

Náš mozek musí neustále zpracovávat obrovské množství informací, a protože neustále přicházejí další a další, potřebuje mít volnou kapacitu k jejich přijetí. Proto má naše krátkodobá paměť tendenci zbavovat se informací co nejrychleji. A to je moment, kdy se rozhoduje, zda danou informaci mozek přesune do dlouhodobé paměti, nebo zda bude ztracena. Není v naší moci zvýšit kapacitu naší paměti jako takovou (kapacita je 5–9 informací/čísel/slov při jednom vjemu). Pomocí tzv. mnemotechnik jsme však schopni zlepšit spolupráci dlouhodobé a krátkodobé paměti a zajistit, že informace, kterou si chceme zapamatovat, bude uložena a že si ji budeme moci později vybavit podle potřeby.

Příklady mnemotechnických technik

Kategorizace

Vhodná technika pro zapamatování velkého množství informací, pokud nezáleží na pořadí. Spočívá v rozdělení informací do několika skupin nebo témat na základě jejich společné vlastnosti. Kategorizace nám pomůže tyto informace v mozku lépe a logicky poskládat a tudíž si je lépe zapamatovat. Jako příklad lze využít běžnou životní situaci, a to nakupování.

Nákupní seznam:

mléko, banány, skořice, červené víno, celer, housky, pepř, pomeranče, jogurt, mrkev, pivo, kofola, rohlíky, máslo, zelí, bobkový list, vánočka, jablka

Tento seznam rozdělíme do skupin. V tomto případě lze vytvořit 6 skupin po třech slovech. Skupiny jsou: ovoce, zelenina, mléčné výrobky, koření, pečivo a nápoje. K jednotlivým skupinám přidělíme konkrétní slova.

Ovoce: banány, pomeranče, jablka

Zelenina: celer, mrkev, zelí

Mléčné výrobky: mléko, jogurt, máslo

Koření: skořice, pepř, bobkový list

Pečivo: housky, rohlíky, vánočka

Nápoje: červené víno, pivo, kofola

Takovéto rozdělení seznamu již zapamatování výrazně ulehčí.

Akronyma

Akronyma jsou slova, která si vytvoříme jako pomůcku z počátečních písmen slov, jež si máme zapamatovat. Zpravidla bývají nesmyslná.

BraProDaLiDvěHuTaČe – zkratka pro názvy oper Bedřicha Smetany v pořadí, ve kterém je sepsal. Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna.

HOMES – názvy velkých jezer Severní Ameriky (Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior)

Akrostika

Na rozdíl od akronym představují již celé věty. Jednotlivá slova začínají stejnými písmeny jako informace, kterou si chceme zapamatovat.

Například poměrně známé akrostikum na vybavení si barev duhy, jak jdou přesně za sebou, zní:

Červená Opice Žrala Zelený Meloun Indickému Fakírovi. (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo, fialová).

Zkuste si schválně vymyslet akrostikum pro zapamatování planet naší sluneční soustavy!

Technika locí

Vhodná pro zapamatování informací, pokud záleží na pořadí. Využít k tomu můžeme důvěrně známý prostor – byt, zahradu, cestu do práce nebo vlastní tělo. V tomto prostoru si vytyčíme několik zastávek, ideálně v nějakých neobvyklých nebo výrazných zákoutích. Pak už si jen v mysli onu trasu procházíme a na jednotlivých místech ukládáme konkrétní informace. Tuto trasu, pokud si ji zapamatujeme, můžeme pak v budoucnu kdykoliv použít na zapamatování informací, u kterých záleží na pořadí.

Pro praktickou ukázku zkusme využít záchytné body v běžné koupelně. Určíme si v ní pevná místa. Když vejdeme do této pomyslné koupelny, jako první uvidíme umyvadlo, nad ním zrcadlo, vedle poličku, dále je zde vana a v nejzazším koutě pračka. Styčnými body tedy jsou umyvadlo, zrcadlo, polička, vana a pračka. Nyní na tento seznam, v tomto pořadí, navěsíme seznam povinností, které musíme během jednoho dne zvládnout, a zároveň nám záleží na pořadí, ve kterém je budeme provádět:

  • vyndat máslo z lednice,

  • vykoupat psa,

  • jít na nákup,

  • vyžehlit ubrus,

  • upéct bábovku.

Nyní stačí jen zapojit Vaši představivost. Nejprve si představíme kousek másla místo mýdla, kterým si v umyvadle umýváme ruce, poté si představíme psa, jak se sleduje v zrcadle a rovná si chlupy na hlavě, dále si představíme, jak je na poličce místo kartáčku, pasty, mýdla a šampónu, vyrovnán chleba, sýr, plechovka s kukuřicí apod. Následně se díváme na vanu, která je celá překrytá vyšívaným ubrusem a nakonec se ve svých představách podíváme dovnitř pračky, kde objevíme čerstvě upečenou bábovku.

Zkuste si vytvořit takovou trasu s deseti zastávkami ve Vašem bytě a poté na ni aplikujte třeba seznam úkolů, které musíte během víkendu zvládnout.

Zapamatování pomocí příběhu

Tato technika je vhodná, pokud je potřeba zapamatovat si v určeném pořadí pojmy, které spolu nesouvisejí. Snažíme se pospojovat daná slova do příběhu a ten si zapamatovat.

Zadání: pes, svíčka, zahrada, víkend, boty, okno, vítr, jablko, auto, křik

Příběh:

Můj pes našel svíčku. Myslel si, že je to něco k jídlu, tak si ji zahrabal na zahradě. Bylo to o víkendu a já chtěla vyzkoušet svoje nové boty. Podívala jsem se z okna, ale zvedal se vítr, tak jsem se rozhodla zůstat doma a sníst si jablko. Venku jsem zaslechla přijíždět auto a následný křik.

Další možností, při ještě větším množství slov, je vytvořit více příběhů za sebou.

Pes sebral svíčku a běžel s ní na zahradu.

O víkendu budeme potřebovat teplé boty a utěsněné okno.

Vítr shodil jablko na jedoucí auto a byl slyšet křik polekaného řidiče.

Zkuste si vymyslet několik nesouvisejících slov a následně z nich udělat příběh.

Pamatování čísel

Vhodná technika na zapamatování většího množství čísel, například telefonních. Číslo si musíme rozdělit na menší celky. Této technice se říká tzv. chunking (čti čankink). Následně musíme čísla konkretizovat pomocí asociace a vizualizace. Můžeme využít toho, že se mnoho věcí kolem nás vyjadřuje čísly, například velikosti oblečení, rodné číslo, cena, čas, teplota, věk atd.

Použijeme číslo π (pí).

3,14159265358979

Poté si ho rozdělíme na menší celky tak, aby to

Nahrávám...
Nahrávám...