dnes je 2.7.2020

Input:

Ministerstvo zdravotnictví zavádí psychosociální podporu zdravotníkům

20.9.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/titulni.php)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo za účelem podpory a posílení personální stabilizace v resortu zdravotnictví Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví. Poskytování tohoto druhu podpory vychází z potřeb zdravotnických pracovníků a jde o aktivní opatření podporující zvládnutí nadlimitně psychicky zátěžových situací zasahujících zdravotnické pracovníky v souvislosti s výkonem profese.

Hlavním cílem metodického doporučení je vést poskytovatele zdravotních služeb k vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následné zapojení do praxe. Jedná se především o nabídku a poskytování takové podpory zdravotnickým pracovníkům, kteří byli konfrontováni s profesními situacemi psychicky nadlimitně zátěžového charakteru, jichž se v praxi vyskytuje značné množství.

„Práce zdravotníka je nesmírně náročná, a proto musíme předcházet tomu, že o pracovníky, kteří každodenně pečují o pacienty, není postaráno ve chvíli, kdy sami potřebují pomoc zejména psychického rázu. Psychosociální podpora je prevencí proti syndromu profesního vyhoření, který je u zdravotnických pracovníků diagnostikován častěji než u jiných povolání se zvýšenou psychickou zátěží,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Péče tohoto druhu o pracovníky ve zdravotnictví byla přitom až dosud dostupná pouze výjimečně a spíše docházelo k jejímu opomíjení. „Mezi naše priority patří nejen získávat nové pracovníky do zdravotnictví, ale i udržet ty stávající. U nich se proto musíme zaměřit také na zachování dobrého zdravotního i psychického stavu a nabídnout jim maximální podporu,“ dodal ministr. Metodické doporučení má vést k pokrytí těchto potřeb a nastavení jednotně a systematicky poskytované psychosociální podpory.

„Účelem