dnes je 16.6.2024

Input:

Lidé mají špatný přehled o důchodovém systému

20.1.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

O tom, že vybrané prostředky ze sociálního pojištění nestačí pokrýt nutné výdaje na důchodové zabezpečení, neví většina české populace.

V prosinci zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky šetření týkajícího se důchodového systému. Většina respondentů tohoto průzkumu (41 procent) se domnívala, že je situace týkající se vyplácení důchodů pozitivní (tzn., že objem peněz, z něhož se každý měsíc přerozdělují důchody, je větší nebo stejný s ohledem na vyplácené důchody). Méně lidí (35 procent) bylo přesvědčeno, že situace je negativní, jelikož objem vybíraných prostředků je menší než objem vyplácených peněz. Poměrně velké procento lidí (24 procent) přiznalo, že o této záležitosti nemá představu.

Výdaje na důchodové zabezpečení

V současné době se v ČR důchody vyplácejí deficitně, což znamená, že množství vybraných prostředků ze sociálního pojištění nepokryje nutné výdaje na důchodové zabezpečení všech občanů. Tento stav lze registrovat od roku 2009, kdy došlo k zastropování výběru sociálního pojištění, čímž se skokově zmenšil objem prostředků, který mířil do sociálního systému. Zároveň se mimo zavedení stropu v tomto roce zmenšila i samotná výše sociálních odvodů od zaměstnavatelů, což dále snížilo celkový objem prostředků, s nímž je možné disponovat.

Rozdíly mezi respondenty

Tento stav většinou správně ohodnotili lidé, kteří deklarovali, že se po materiální stránce mají dobře, a

Nahrávám...
Nahrávám...