dnes je 3.12.2023

Input:

Hodnocení inkontinence moči u seniorů

1.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.98
Hodnocení inkontinence moči u seniorů

PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.

Výskyt inkontinence moče narůstá s rostoucím věkem seniorů. Nezávisle na věku je 15 – 30 % žen ovlivněno močovou inkontinencí ve všech životních oblastech – osobní, pracovní, fyzické, sociální, psychické a v neposlední řadě také sexuální.

Dotazníky k posouzení inkontinence

Výběr správného dotazníku k posouzení inkontinence záleží na:

1. typu inkontinence

 • stresová inkontinence (např. CONTLIFE nebo SSI-SI),

 • urgentní inkontinence (např. URIS a IIQ),

2. cílové populaci

 • hodnocení nykturií na kvalitu života u mužů (např. KHQ nebo OAB-q),

3. délce sledovaných obtíží

 • dotazník hodnotící aktuální stav obtíží,

 • dotazník hodnotící stav za poslední 4 týdny.

4. vliv obtíží na určitou činnost

 • např. cestování (např. IIQ),

 • psychologické dopady při inkontinenci moče (např. ISQ-P).

Dotazníky doporučené k hodnocení inkontinence můžeme dělit do několika skupin:

1). Vysoce doporučované

 • Urogenital Distress Inventory,

 • UDI-6,

 • Urge-UDI,

 • Kingś Health Questionare,

 • Incontinence severity index – pouze pro ženy,

 • DAN-PSS-1 – pouze pro muže,

 • ICSmale – pouze pro muže,

 • ICSmaleSF – pouze pro muže,

2). Doporučované

 • Bristol lower urinary tract symptoms,

 • Symptom severity index,

3) S potencionálem

 • Der Inkontinenz-Fragebogen,

 • Danish LUTS,

 • Post-surgical questionare,

 • Voiding patterns,

 • Incontinence screening questionare.

Vybrané dotazníky

CONTILIFE (příloha 1)

Dotazník vytvořený Amarencem (2003) je určen pro ženy se stresovou inkontinencí.

Je sestaven z 28 otázek hodnotících stav v posledních 4 týdnech. Hodnotí se vliv:

 • na běžné denní aktivity,

 • aktivity spojené s námahou,

 • emoční důsledky,

 • vliv na pohlavní život,

 • celkový pocit spokojenosti a sebehodnocení.

Zachoval, R., Krhut, J., Zámečník, L., Hanuš, T., Čelko, A. M. (2006). Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog. pro Praxi, 6, 286–296.

KING´S HEALTH QUESTIONNAIRE (příloha 2)

Dotazník byl vypracovaný Kelleherem et al. (1997) a využívá se pro muže i ženy se stresovou a urgentní inkontinencí.

Je složen z 21 otázek hodnotících současný stav obtíží v následujících oblastech:

 • omezení v oblasti fyzické aktivity,

 • sociální aktivity a mezilidských vztahů,

 • emocionální problémy,

 • vliv na spánek a celkovou únavu,

 • stupeň závažnosti opatření vyvíjených k vyrovnání se s obtížemi a

 • vliv na celkový zdravotní stav.

Zachoval, R., Krhut, J., Zámečník, L., Hanuš, T., Čelko, A. M. (2006). Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog. pro Praxi, 6, 286–296.

Overactive bladder questionnaire (OAB-q) (příloha 3)

Coyne et al. (2002) vyvinul dotazník k hodnocení kontinentních i inkontinentních pacientů s hyperaktivním měchýřem. Hodnotí obtíže za poslední 4 týdny.

Dotazník se sestává z 25 otázek, které se zabývají 4 oblastmi kvality života:

 • stupněm závažnosti opatření vyvíjených k vyrovnání se s obtížemi,

 • celkovým vlivem na kvalitu života,

 • vlivem na spánek a na sociální aktivity a

 • z míry závažnosti obtěžování pacienta symptomy hyperaktivního měchýře.

Zachoval, R., Krhut, J., Zámečník, L., Hanuš, T., Čelko, A. M. (2006). Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog. pro Praxi, 6, 286–296.

Incontinence impact questionnaire (IIQ): original version, revised version

(IIQ-R), short form (IIQ 7) (příloha 4), male version (přílohy 5 a 6)

Třicetipoložkový dotazník Shumaker et al. (1994) slouží k zhodnocení aktuálního stavu obtíží na emoční a fyzickou aktivitu, nutnost omezení cestování a sociálních aktivit u žen. Následně byla vytvořena nová verze (IIQ-R). Verze dotazníku IIQ-7 vytvořená Uebersaxem et al. (1997) obsahuje 7 položek. Česká verze dotazníku je nazvaná OAB V8.

Zachoval, R., Krhut, J., Zámečník, L., Hanuš, T., Čelko, A. M. (2006). Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog. pro Praxi, 6, 286–296.

Zachoval, R., Krhut, J., Zámečník, L., Hanuš, T., Čelko, A. M. (2006). Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog. pro Praxi, 6, 286–296.

Zachoval, R., Krhut, J., Zámečník, L., Hanuš, T., Čelko, A. M. (2006). Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog. pro Praxi, 6, 286–296.

Urinary incontinence severity score (příloha č. 7)

Stach-Lempinenem et al. (2001) vytvořil desetipoložkový dotazník, který kvantifikuje únik

Nahrávám...
Nahrávám...