dnes je 20.6.2024

Input:

Hodnocení deprese u seniorů pomocí hodnoticích škál

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.87
Hodnocení deprese u seniorů pomocí hodnoticích škál

PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.

Deprese patří k nejzávažnějším afektivním poruchám ve vyšším věku. Deprese se řadí spolu s demencemi a delirii k nejčastěji se vyskytujícím chorobám ve stáří. Deprese může mít různé podoby – od smutku všedního dne přes protrahovanou formu existenciální deprese, až po plně rozvinutou formu patické deprese. Odhaduje se, že asi 15 % osob ve věku nad 65 let trpí depresí, a z toho asi 4 % těžkou formou.

Geriatrická škála deprese podle Yessavage

Pro hodnocení deprese je široce využívána Geriatrická škála deprese podle Yessavage (Geriatric Depression Scale – GDS). Škála deprese je standardizovaný dotazník s 15 otázkami, odpovědi jsou ano-ne. Odpověď má váhu 0 nebo 1 bod. Při výsledném skóre 0–5 bodů je emoční stav hodnocené osoby pokládán za normální, skóre 6–10 bodů indikuje mírnou depresi, skóre 11–15 již klinicky relevantní depresi. V praxi se využívá také jeho zkrácená verze (5 otázek).

Tab. 1 Škála deprese pro geriatrické pacienty (Kalvach a kol., 2004)

01. Jste v zásadě spokojen se svým životem? ano ne
02. Vzdal jste se v poslední době mnoha činností a zájmů? ano ne
03. Máte pocit, že váš život je prázdný? ano ne
04. Cítíte se často sklíčený a smutný? ano ne
05. Máte vesměs dobrou náladu? ano ne
06. Obáváte se, že se Vám přihodí něco zlého? ano ne
07. Cítíte se převážně šťastný? ano ne
08. Cítíte se často bezmocný? ano ne
09. Vysedáváte raději doma, než byste šel mezi lidi a seznamoval se s novými věcmi? ano ne
10. Myslíte si, že máte větší potíže s pamětí než vaší vrstevníci? ano ne
11. Myslíte si, že je krásné být na živu? ano ne
12. Napadá Vás někdy, že život nestojí za nic? ano ne
13. Cítíte se plný elánu a energie? ano ne
14. Myslíte si, že vaše situace je beznadějná? ano ne
15. Myslíte si, že většina lidí je na tom lépe než Vy? ano ne

Hodnocení:

                               
1 bod za každou odpověď „ano” u otázek 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15
1 bod za každou odpověď „ne” u otázek 1 5 7 11 13
Bez deprese 00–05 bodů
Mírná deprese 06–10 bodů
Manifestní deprese vyžadující odborníka nad 10 bodů

Beckova subjektivní stupnici deprese (BDI)

Beckova sebeposuzovací stupnice je screeningovou zkouškou vhodnou k vyšetření hloubky deprese u již diagnostikovaných pacientů a jako indikátor deprese u normální populace. Dotazník je zaměřen na afektivní, kognitivní, motivační a fyziologické symptomy deprese. Měří stav a nikoliv depresivitu jako rys osobnosti. Stupnice obsahuje 21 škál, které ovlivňují lidskou psychiku, a hodnotí je od 0 do 4 bodů. Proband dostane instrukci, aby zhodnotil svůj subjektivní stav za posledních 14 dní. Výsledky jsou rozděleny na 4 základní skupiny: nedepresivní (0–13), mírně depresivní (14–19), středně depresivní (20–28) a těžce depresivní (29–63).

Hlavními posuzovanými oblastmi jsou:

 • smutek,

 • pesimismus,

 • minulá selhání,

 • ztráta radosti,

 • pocit viny,

 • pocit potrestání,

 • znechucení sám ze sebe,

 • sebekritika,

 • sebevražedné myšlenky nebo přání,

 • plačtivost,

 • agitovanost,

 • ztráta zájmu,

Nahrávám...
Nahrávám...