dnes je 29.5.2024

Input:

Fáze stárnutí

20.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.20
Fáze stárnutí

Mgr. Michaela Štolcová

Úvod

Stárnutí je fyziologickým a nevyhnutelným procesem v životě každého člověka. Stáří neznamená nemoc, nýbrž fázi životního procesu, který začíná narozením. Stárnutí je proces individuální, s určitou vnitřní variabilitou, což znamená, že každý člověk stárne do určité míry svým tempem. Tato variabilita je dána genetickou výbavou, životním prostředím, ale také rozličnými životními podmínkami.

Všeobecně lze říct, že stárnutí je proces kontinuální, individuální a nejednotný. Každý z nás se už alespoň jednou zamyslel nad tím, co jej čeká ve stáří. Co se stane, až překročí šedesátý rok svého života? Je nutné si uvědomit, že po dosažení tohoto věku se zrychluje tělesná involuce. Člověk hůře rozlišuje změny, které mohou být následkem nějaké nemoci. Obor zabývající se problematikou stáří a stárnutí se nazývá gerontologie. Samostatným lékařským oborem zabývajícím se problémy neurologickými, rehabilitačními a ošetřovatelskými je potom geriatrie.

Stáří lze rozdělit dvěma způsoby, a to podle typologie nebo věku:

Podle typologie:

 • Biologické stáří – jedná se o involuční změny, což jsou změny spojené s chorobami.

 • Sociální stáří – jedná se o období sociálních změn, kdy jedinec odchází do starobního důchodu. Sociální stáří je dáno změnou životních rolí, životního stylu a ekonomického zajištění.

 • Kalendářní stáří – tento typ stáří lze stanovit dosažením určitého věku.

Podle věku:

 • 65–74 let – takzvané mladé stáří – jedinec odchází do starobního důchodu, má mnoho volného času. Často se objevuje problém se seberealizací.

 • 75–84 let – staré stáří – změny funkční zdatnosti, odlišné průběhy onemocnění.

 • 85 let a více – velmi staré stáří – problematika soběstačnosti.

Změny ve stáří

Obecné charakteristiky stáří

1. Fyzické změny:

 • Ubývá fyzických sil a výkonnosti.

 • Mění se tvář člověka.

 • Pokožka ztrácí pružnost, objevují se pigmentové skvrny, rychle se tvoří vrásky.

 • Zhoršuje se funkce jednotlivých orgánů – trávicí, srdeční, dýchací systém.

 • Dochází k oslabení funkce smyslových orgánů a smyslového vnímání.

2. Psychické změny:

 • Zhoršuje se schopnost přizpůsobit se požadavkům a novému prostředí.

 • Změny kognitivních funkcí – mění se chápání, vnímání, selhává paměť.

 • Staří lidé jsou nedůvěřiví.

 • Mívají strach z nemoci, opuštění a

Nahrávám...
Nahrávám...