dnes je 26.5.2024

Input:

Dobrovolné audity mapovaly trh vzdělávání v sociálních službách

22.6.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zjistit, jak probíhá realizace kurzů povinného vzdělávání v praxi, a získat od vzdělavatelů zpětnou vazbu k fungování systému akreditací, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. To byly hlavní cíle dobrovolných auditů, které se uskutečnily od února 2014 do března letošního roku.

S absolvováním dobrovolného auditu vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) souhlasilo více než sto institucí. Audity realizoval Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách, jehož partnerem je právě MPSV.

Forma dobrovolných auditů

Ministerstvo z finančních a personálních důvodů nemělo dosud možnost věnovat se kontrolní činnosti v míře, jež by odpovídala dynamicky se rozvíjejícímu trhu jím akreditovaného vzdělávání. Na tomto trhu se v současné době pohybuje více než 500 vzdělávacích institucí, jejichž nabídka čítá dohromady okolo 6 000 kurzů.

Fond dalšího vzdělávání (FDV) v rámci projektu neměl pravomoc realizovat kontroly v režimu zákona o státní kontrole a ani to nebylo cílem projektu. Byla zvolena forma dobrovolných auditů, která na jednu stranu podpořila důvěru a vzájemnou spolupráci vzdělavatele a kontrolního orgánu (MPSV), na druhou stranu však umožnila navštívit jen ty vzdělávací instituce, jež s provedením auditu souhlasily, resp. se samy k účasti přihlásily.

Na co se inspektoři zaměřili?

Tým inspektorů, složený z odborníků na sociální oblast a vzdělávání, se při auditech zaměřoval jednak na soulad realizovaného vzdělávání s podmínkami udělené akreditace a jednak na některá zásadní kritéria, která určují úroveň poskytovaného vzdělávání. Podstatná jsou především kvalita lektorů a jejich praktická zkušenost s přednášeným tématem, dále péče vzdělavatele o lektorský tým a práce se zpětnou vazbou od účastníků. V neposlední řadě se inspektoři FDV zajímali o pohled vzdělavatelů na systém akreditací MPSV a zaznamenali si jejich zpětnou vazbu pro účely jeho zefektivnění a zkvalitnění.

Z navštívených 101 institucí získalo 91 certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu a jsou zveřejněny jako příklady dobré praxe na webových stránkách MPSV. Některé z nich certifikát získaly dodatečně, po odstranění nedostatků zjištěných v rámci první návštěvy. Vzhledem k dobrovolnému charakteru inspekčních návštěv byly cílem zejména podpora a motivace vzdělavatelů, inspekční tým sloužil především jako konzultační orgán.

Důležitá zpětná vazba

Inspektoři FDV jsou si vědomi, že měli možnost setkat se během své práce zejména s velmi dobrými vzdělavateli, kteří do systému vzdělávání a sociálních služeb

Nahrávám...
Nahrávám...