dnes je 24.4.2024

Input:

Dietní systém

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.39
Dietní systém

PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.

Význam výživy stoupá při onemocnění. Často se musí vzájemný poměr živných látek v potravě měnit nebo se musejí některé látky omezit nebo úplně vyloučit. Takové stravě, která je z léčebných důvodů upravená, se říká dieta. Dieta se tak stává významnou součástí léčby. Léčebného účinku diety se dosahuje jednak vhodným výběrem potravin, ale také vhodným technologickým postupem při úpravě stravy a určitým složením stravy. Způsoby podávání potravy volíme zpravidla podle aktuálního zdravotního stavu pacienta.

Faktory ovlivňující výživu:

  1. biologické – především funkce trávicího systému, věk, pohlaví, zdravotní stav,
  2. psychické faktory – zejména emocionální stav, osobnostní vlastnosti a psychosomatické stavy,
  3. sociální faktory – kultura a životní prostředí – kulturní zvyky a obyčeje, víra, životní styl, individuální zvyky, reklama, ekonomická situace, přírodní prostředí.

Jednotný dietní systém obsahuje seznam základních a speciálních diet a standardizovaných diet.

Skupiny diet

V současné době lze diety rozdělit do 5 základních skupin:

  1. diety základní – jsou ordinovány běžně ve všech zdravotnických zařízeních (tab. 1),
  2. diety speciální – jsou to většinou energeticky i substrátově neplnohodnotné diety, lze je podávat jen omezenou dobu (tab. 2),
  3. standardizované dietní postupy – vyznačují se zvláštním individuálním použitím a nemají číselné označení, patří zde např. bezlepková, bezlaktátová dieta (tab. 3),
  4. diety individuálně připravované – nejlépe odpovídá potřebám a stravovacím návykům pacienta, u pacientů s malnutricí, anorexií, onkologicky nemocných, se speciálními požadavky z důvodu náboženství,
  5. diety diagnostické – jsou používány ojediněle, např. dieta při zjišťování okultního krvácení.

Základní diety

První skupinu tvoří diety základní, které se označují čísly 0–13.

Tab. 1 Základní diety

Dieta Označení Charakteristika Indikace
Tekutá 0 Neplnohodnotná dieta, upravená do tekutého stavu. Po operacích GIT při zahájení příjmu per os, postižení horní části zažívacího traktu zánětlivým nebo nádorovým procesem.
Kašovitá 1 Energeticky i nutričně plnohodnotná, upravená
do kašovité konzistence.
Po operacích GIT při realimentaci, při poruchách polykání,
při operačních výkonech, onemocněních a poraněních
v oblasti dutiny ústní.
Šetřící 2 Energeticky i nutričně plnohodnotná, upravená
k lehké stravitelnosti,
s pestrým výběrem potravin.
Realimentace, funkční poruchy zažívání.
Racionální 3 Energeticky i nutričně plnohodnotná, upravená
podle zásad správné výživy.
Pro pacienty bez nutnosti zvláštních dietních opatření.
S omezením tuku 4 Energeticky i nutričně plnohodnotná, s nižším obsahem tuku a cholesterolu,
s vyloučením přepalovaných tuků.
Onemocnění pankreatu, žlučníku a žlučových cest, hepatitidy.
Bílkovinná, bezezbytková 5 Energeticky i nutričně plnohodnotná, s vyšším obsahem bílkovin a nižším obsahem tuku, výrazné omezení nestravitelných složek dráždících střevní stěnu. Po operacích na dolní části GIT, při zánětlivých onemocnění střev.
Nahrávám...
Nahrávám...