dnes je 11.4.2021

Input:

ČSSZ informuje: Kdo může „odejít“ do starobního důchodu v roce 2018

19.12.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V roce 2018 vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 34 let. Splnění těchto podmínek však neznamená povinnost o důchod žádat ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti – pracovního poměru či podnikání.

Kdo v roce 2018 dosáhne důchodového věku
  • muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955;
  • bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955;
  • ženy narozené v květnu až prosinci1956, které vychovaly jedno dítě;
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti;
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti;
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí.
Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (odpracovaných let), do které se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.).Datum důchodového věku lidé snadno zjistí pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), najdou ji na webu ČSSZ.

O důchod je třeba požádat

Kdo se rozhodne o důchod požádat, musí se obrátit na okresní (v Praze Pražskou – kterékoliv územní pracoviště, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, kde s ním odborníci žádost o důchod sepíší.Žádný formulář předem se nevyplňuje. Žádost je ale možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu.

Parametry výpočtu důchodu přiznaných od 1. 1. 2018
  • výše základní výměry důchodu činí 2 700 Kč;
  • rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2017;
  • redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou I. hranice 13 191 Kč a II. hranice 119 916 Kč;
  • procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu.
Výpočtový základ se
Nahrávám...
Nahrávám...