dnes je 15.8.2020

Input:

Chyby v komunikaci se seniorem

19.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.190
Chyby v komunikaci se seniorem

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Mnoho pracovníků pomáhajících profesí si myslí, že se při komunikaci nedopouštějí žádných významných chyb. Neuvědomují si, že bezmyšlenkové a automatické reakce v jejich verbálních a neverbálních projevech snižují kvalitu komunikace. V těchto reakcích se objevují zlozvyky a časté chyby, které mohou mít při léčebně pedagogické pomoci na seniory závažný dopad. Starší lidé jsou mnohem vnímavější vůči jakémukoliv projevu chování, přístupu a reakcím, se kterými se setkávají. Zlepšení této neuspokojivé situace vyžaduje zodpovědný sebekritický přístup a snahu o dosažení pozitivních změn u každého léčebného pedagoga.

Přehled komunikačních chyb a zlozvyků při práci se seniory

Mezi tyto chyby a zlozvyky můžeme zařadit:

  • Odsuzování způsobu chování seniora, aniž abychom zjistili, proč to dělá.

  • Ujišťování seniora, že se nic neděje.

  • Vyhýbání se rozhovoru, protože nedokážeme unést bolest seniora.

  • Kladení zbytečných otázek, když senior nereaguje.

  • Moralizování a kritizování způsobu, jak senior reaguje.

  • Nabízení činností namísto poslechu.

  • Přerušování řeči seniora.

  • Odmítání seniora neverbálně (gesty, mimikou).

  • Vnucování svého vlastního názoru.

Kromě výše uvedených chyb v komunikaci se také objevují:

-