dnes je 9.12.2023

Input:

71/2013 Sb., Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 71/2013 Sb., Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. února 2013
o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
66/2016 Sb.
(k 11.3.2016)
mění § 2 a § 3 odst. 3
493/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1 a § 3
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., k provedení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.:
§ 1
Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(1) Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací lze udělit fyzické osobě, která takových výsledků dosáhla. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací může udělit
a) vláda jako
1. národní cenu vlády formou finančního ocenění ve výši 1 000 000 Kč,
2. cenu vlády nadanému studentovi formou finančního ocenění ve výši 50 000 Kč,
 
b) poskytovatel podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který je organizační složkou státu, (dále jen „poskytovatel”) formou finančního nebo věcného ocenění až do výše nebo v hodnotě do výše 500 000 Kč.
(2) O udělení národní ceny vlády nebo ceny vlády nadanému studentovi rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada”). Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.
(3) O udělení ocenění podle odstavce 1 písm. b) rozhoduje příslušný poskytovatel, na základě jehož podpory bylo výsledku dosaženo a z jehož rozpočtové kapitoly je ocenění poskytováno. Poskytovatel může udělit v jednom kalendářním roce jedno nebo více ocenění, s tím, že souhrnná hodnota ocenění u tohoto poskytovatele v jednom kalendářním roce nesmí překročit 500 000 Kč.
§ 2
Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(1) Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací lze udělit fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci
Nahrávám...
Nahrávám...