dnes je 23.5.2024

Input:

470/2012 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 470/2012 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění účinném k 1.1.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2012
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
307/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohy
434/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 17 odst. 1 a přílohy č. 1 a 2
458/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohy
247/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu č. 1
243/2019 Sb.
(k 22.9.2019)
mění § 3, § 4, § 5, § 6, § 8. § 10 a § 12; nové přechodné ustanovení
243/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohy č. 1 a 2
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
b) další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
c) výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
d) způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
e) způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
f) způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
g) druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
h) strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného,
i) náležitosti plánu rizik.
§ 2
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 3
Výše kauce
Kauce činí 2 468 Kč.
§ 4
Evidence údajů o mýtném
Evidence údajů o mýtném obsahuje informace uvedené v § 22c odst. 2 zákona a dále:
a) číslo mýtného účtu vozidla v systému elektronického mýtného,
b) režim placení a způsob placení mýtného.
§ 5
Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného
(1) Evidence zahrnuje přihlášení vozidla do režimu placení předem nebo následného placení, které se provádí na kontaktních nebo distribučních místech anebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy.
(2) Evidence se provádí na základě kopie osvědčení o registraci vozidla nebo kopie technického průkazu, pokud byl vydán, a údaje o tom, zda evidované vozidlo má pokovené čelní sklo.
§ 6
Evidované údaje
Provozovatel vozidla informuje nejdéle do pěti dnů provozovatele systému elektronického mýtného o změnách v evidovaných údajích včetně režimu placení a předloží mu elektronické zařízení.
§ 7
Způsob evidence při změně provozovatele vozidla
Při převodu vozidla na jiného provozovatele odhlásí původní provozovatel vozidlo ze systému elektronického mýtného.
§ 8
Odhlášení ze systému elektronického mýtného
(1) Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného a vrátí mu elektronické zařízení na kontaktním nebo distribučním místě anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při odhlášení vozidla provozovatel vozidla předloží osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz anebo jiný doklad prokazující vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele vozidla nebo zástupce provozovatele vozidla, je-li zástupce provozovatele
Nahrávám...
Nahrávám...