dnes je 21.6.2024

Input:

182/2015 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 182/2015 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. července 2015
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a)  v hlavním městě Praze
1. Žlutický kancionál,
2. Madona z Veveří,
3. Astronomické hodiny Engelberta Seigeho,
4. Soubor dvou renesančních sextantů: sextant Josta Bürgiho a sextant Erasma Habermela;
b)  ve Středočeském kraji
Staroboleslavské palladium;
c)  v Jihočeském kraji
1. Oltářní křídla z Roudník,
2. Vyšebrodský cyklus;
d)  v Královéhradeckém kraji
Šlikovská šperkovnice.
(2)  Názvy, čísla v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, charakteristiky a trvalé umístění národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Podmínky zabezpečení ochrany národních kulturních památek
Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovují tyto podmínky:
a)  obnova musí být prováděna v souladu s výsledky současného vědeckého poznání a s cílem trvalého uchování hmotné podstaty a vzhledu národní kulturní památky,
b)  způsob užívání a činnosti s tím bezprostředně spojené nesmějí ohrozit uchování a rozvoj výchovně vzdělávacích funkcí národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 182/2015 Sb.
 
Názvy, čísla v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, charakteristiky a trvalé umístění národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
 
a) v hlavním městě Praze
 
1.
 
Název:
Žlutický kancionál
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:
105557
Charakteristika:
iluminovaný rukopis vytvořený mezi roky 1558 až 1565
Trvalé umístění:
ve sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze
 
 
2.
 
Název:
Madona z Veveří
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:
105489
Charakteristika:
deskový obraz ze 14. století
Trvalé umístění:
ve sbírkách Národní galerie v Praze
 
 
3.
 
Název:
Astronomické hodiny Engelberta Seigeho
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:
105555
Charakteristika:
astronomické hodiny z 2. poloviny 18. století
Trvalé umístění:
ve sbírkách Národního technického muzea v Praze
 
 
4.
 
Název:
Soubor dvou renesančních sextantů
Sextant Josta Bürgiho
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:
105586
Charakteristika:
sextant z doby kolem roku 1600
Trvalé umístění:
ve sbírkách Národního technického muzea v Praze
 
 
 
Sextant Erasma Habermela
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:
105586
Charakteristika:
sextant z roku 1600
Trvalé umístění:
ve sbírkách Národního technického muzea v Praze
 
 
b) ve Středočeském kraji
 
Název:
Staroboleslavské palladium
Nahrávám...
Nahrávám...