dnes je 23.4.2024

Péče o osobu s demencí v domácím prostředí - on-line kurz pro pečující

Péče o osobu s demencí v domácím prostředí - on-line kurz pro pečující

Objevila se u Vašeho blízkého demence? Chcete o něj pečovat v domácím prostředí, ale nevíte si rady a bojíte se, jak budete příp. krizové situace zvládat? V našem on-line kurzu získáte nejen teoretický výklad, ale také řadu praktických návodů a rad, jak se s novými okolnostmi vypořádat.

Autoři kurzu Péče o osobu s demencí v domácím prostředí

Bc. Aneta Novotná
Ing. Vratislav Vojnar
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kateřina Smolíková

V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat na lenka.horackova@dashofer.cz

Objednat kurz

Lekce kurzu Péče o osobu s demencí v domácím prostředí

Demence - úvod

Demence je syndrom, který vzniká důsledkem určitého onemocnění nebo poškození mozku. Jedná se o poruchy, při kterých dochází k výraznému snížení úrovně paměti a dalších kognitivních (poznávacích) funkcí mozku, k narušení běžných denních aktivit a k poruchám emocí a chování. Jedná se o postupující chronický proces, který ovšem není normální součástí stárnutí. Výskyt demence sice souvisí s věkem, respektive s prodlužováním průměrné délky života, ale neplatí, že stáří s sebou automaticky přináší demenci a kognitivní poruchy.

 • Poruchy paměti
 • Poruchy orientace
 • Poruchy pozornosti a motivace
 • Poruchy úsudku a myšlení
 • Intelektová deteriorace
 • Poruchy exekutivních funkcí
 • Korové poruchy

Rizikové faktory demence a rozpoznání demence

Riziko, že někdo onemocní demencí, záleží na mnoha různých faktorech a na relativně dlouhé době, po kterou tyto faktory na člověka působí. Žádný z následně jmenovaných faktorů nezpůsobuje demenci samostatně. Některé rizikové faktory jsou sice neovlivnitelné, ale některé z nich ovlivnit či odstranit lze. Navíc je možné posílit ty faktory, které působí ochranně.

 • Hlavní faktory
 • Další faktory

Přehled demencí

Pokud na typy demencí nahlédneme podle příčiny vzniku, mohli bychom je rozdělit na demence, které vznikají na podkladě atroficko-degenerativního procesu mozku, a demence sekundární, které vznikají na základě jiných celkových onemocnění, infekcí, intoxikací, úrazů, cévních poruch, metabolických změn apod.

 • Atroficko-degenerativní procesy
 • Demence sekundární
 • Alzheimerova choroba
 • Vaskulární demence
 • Demence s Lewyho tělísky
 • Demence u Parkinsonovy choroby
 • Frontotemporální demence
 • Huntingtonova choroba

Diagnostika demence

Diagnostika demence je složitý proces. Provádí se řada vyšetření, z nichž některá může provádět například i praktický lékař, ale u většiny je nutné vyhledat specialisty (geriatr, psycholog, psychiatr, neurolog).

 • Diagnostika
 • Anamnéza
 • Kognitivní testování
 • Další možné testy

Léčba demencí

Demence jako takové vyléčitelné nejsou, ale vhodnou a včasnou léčbou je možno dosáhnout zpomalení průběhu nemoci a oddálení těžkých stadií.

 • Biologické přístupy
 • Nebiologické (nefarmakologické) přístupy

Mírná kognitivní porucha (Mild Cognitive Impairment, MCI)

Jako mírná kognitivní porucha se označuje mírný kognitivní deficit týkající se především paměti, pozornosti, ale třeba i exekutivních funkcí.

 • Definice
 • Příčiny
 • Prevence

Stadia demence

U všech druhů demence lze definovat několik stadií. Liší se především v prvním stadiu.

 • První stadium
 • Druhé stadium
 • Třetí stadium

Podpora a pomoc rodině

Celý život se člověk učí být nezávislým a po většinu svého života je tak víceméně schopen se sám o sebe postarat. Zdaleka ne každý však má to štěstí, že mu tato nezávislost vydrží až do konce života. Celou řadu stárnoucích nebo starých lidí nezřídka zaskočí skutečnost, že se najednou z důvodu věku, nemoci nebo obojího stávají stále více závislými na podpoře či pomoci druhé osoby. Přibývá jim stále více otázek a starostí s tím, jak zvládnout požadavky běžného dne, co se stane, až nebudou moci se o sebe postarat, kdo pomůže, kam se obrátit o pomoc?

 • Péče o seniora v rodině nebo samostatném bytě
 • Pečovatelská služba
 • Asistent sociální péče
 • Odlehčovací služba
 • Denní stacionář a centra denních služeb
 • Příspěvek na péči
 • Nárok na náhradní dobu v důchodovém pojištění
 • Další sociální dávky a výhody

Péče o pečující

Pečující osoba by měla mít na mysli i svoje potřeby, protože čím lépe se bude starat o své potřeby, tím lépe bude moci pečovat o svého blízkého seniora s demencí.

 • Pochopení nemoci – demence
 • Péče a pečující osoba
 • Průběh demence a role pečujícího
 • Stadia péče
 • Jak učinit rodinnou péči o seniora zvládnutelnou?
 • Tipy při péči
 • Uspořádání prostředí pro seniory s demencí
 • Problémové chování u osoby s demencí

Komunikace s lidmi s demencí

Při každé komunikaci nevyužíváme pouze slova (verbální komunikaci), ale i gesta, výrazy tváře, intonaci hlasu, tempo řeči, pozici těla (neverbálním komunikaci). Pro osoby s demencí je neverbální projev v komunikaci velmi důležitý, když jej používáme společně se slovy, stává se naše vyjádření pro ně srozumitelnější.

 • Pravidla komunikace

Výživa u Alzheimerovy demence

Alzheimerova demence nemá přímý vliv na anatomii a fyziologii trávicího traktu a sama o sobě tak nevyžaduje speciální dietní postupy. Pouze v případech těžké kachektizace (fyzickou slabost, ztrátu hmotnosti a svalové hmoty), která může být důsledkem příjmu potravy, je nutná nutriční intervence. V prevenci malnutrice (nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený příjem potravy) u nemocných schopných perorálního příjmu hraje významnou úlohu příjem vyvážené stravy a jeho pravidelné hodnocení.

 • Defektní stav chrupu, slizniční léze
 • Hypohydratace
 • Preventivní opatření

Pár poznámek ke svéprávnosti

S přibývajícím věkem vzrůstá riziko, že bude svéprávnost člověka snížena v důsledku různých „civilizačních” nemocí (stařecká demence apod.) nebo v důsledku úrazu. Pro případ smrti může člověk pořídit závěť, pro případ předpokládaného omezení svéprávnosti může pořídit předběžné prohlášení.

 • Omezení svéprávnosti
 • Možnosti osoby, jejíž schopnost samostatně právně jednat je narušena
 • Neplatnost právního jednání podle § 581 NOZ
 • Soud
 • Promítnutí podpůrných opatření do dalších právních předpisů

Pracovní listy

Praktická cvičení, která lze využít pro trénink kognitivních funkcí u lidí s demencí. Každé cvičení lze nějakým způsobem zjednodušit, případně ztížit - přizpůsobit individuálním potřebám a možnostem daného jedince. 

Objednat kurz

 
Nahrávám...
Nahrávám...