Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2019

18.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.124
Zvýšení příspěvku na péči v roce 2019

Ing. Vratislav Vojnar

Příspěvek na péči, upravený zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je v systému sociálních služeb sociální dávkou, která se za předpokladu splnění podmínek pro její přiznání poskytuje osobám závislým na pomoci druhé fyzické osoby. Touto dávkou se stát podílí na pokrytí nákladů na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání životních potřeb osob.

Po zvýšení příspěvku na péči (dále jen „příspěvek”) ve všech stupních závislosti v roce 2016 o 10 % dochází v letošním roce k dalšímu, tentokrát výraznému zvýšení částek příspěvku té části jeho příjemců ve III. a IV. stupni závislosti, kterým je pomoc poskytována mimo pobytová zařízení sociálních služeb. To znamená, že podmínkou pro pobírání zvýšené částky příspěvku je poskytování péče resp. pomoci v sociálně přirozeném prostředí (rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám apod.).

Tyto změny přináší zákon č. 47/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšené částky příspěvku ve IV. stupni závislosti budou poprvé vyplaceny v dubnu 2019, v případě příspěvku ve III. stupni závislosti poprvé v červenci 2019. Nové částky upraví Úřad práce ČR bez žádosti příjemce a změnu příspěvku oznámí příjemci písemným sdělením nejpozději do dne výplaty.

Pokud je pomoc poskytována příjemcům příspěvku ve III. a IV. stupni závislosti v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení, zdravotnickém zařízení lůžkové péče,