dnes je 4.10.2023

Input:

Zvažujete odchod do starobního důchodu? Zjistěte, máte - li na něj v roce 2017 nárok

2.12.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště.

„Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod a tímto „přesluhováním“na
procenta si navýšit budoucí důchod. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i při pobírání starobního důchodu,“ objasnil jeden z mýtů ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.

Kdo v roce 2017 dosáhne důchodového věku
  • muži narození v lednu až říjnu 1954;
  • bezdětné ženy narozené v září až prosinci 1954 a v lednu až dubnu 1955;
  • ženy narozené v září až prosinci 1955 a v lednu až dubnu 1956, které vychovaly jedno dítě;
  • ženy narozené v září až prosinci 1956 a v lednu až dubnu 1957, které vychovaly dvě děti;
  • ženy narozené v září až prosinci 1957 a v lednu až dubnu 1958, které vychovaly tři či čtyři děti;
  • ženy narozené v září až prosinci 1958 a v lednu až dubnu 1959, které vychovaly pět a více dětí.
Důchodový věk a orientační výši důchodu spočítá webová kalkulačka Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky ČSSZ zjistí, jaký je jejich důchodový věk, kdy ho dosáhnou či jakou musí získat dobu pojištění. Kalkulačka je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Důchodové pojištění a stačí do ní zadat jen datum narození. Ženy doplní i počet vychovaných dětí. Důchodová kalkulačka spočítá rovněž orientační výši starobního důchodu. Údaje, které se do ní dosazují (délka doby pojištění a výdělky), získají lidé z informativního osobního listu důchodového pojištění. O jeho zaslání mohou ČSSZ jednou ročně zdarma požádat. Do přehledu dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ lze nahlédnout prostřednictvím „konta“ pojištění online na ePortálu ČSSZ. Této služby mohou využít majitelé datových schránek. Těm ePortál ČSSZ nabízí islužbu „Informativní výpočet starobního důchodu“, jejíž výhodou je automatické „načtení“údajů evidovaných v ČSSZ. Za první měsíc od jejího spuštění si orientační výši důchodu na ePortálu ČSSZ spočítal a více než tisícovka klientů s celkovým počtem provedených výpočtů - téměř 12 000.

Desatero „novopečeného důchodce“
  1. O přiznání důchodu ČSSZ zašle rozhodnutí. Nevydává však žádný univerzální „průkaz důchodce“. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydá v případě potřeby OSSZ.
  2. Informace o tom, kdy důchod v daném roce nepodléhá zdanění a kdy naopak musí důchodce podat daňové přiznání, je příslušný sdělit finanční úřad. Podle současně platných daňových předpisů podléhá pravidelně vyplácený důchod zdanění, jen pokud v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají.
  3. To, že byl žadateli přiznán důchod, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně, u které je klient registrován. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.
  4. Žádost o důchod se na OSSZ podává osobně , případně lze k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci. Za občany, kteří nemohou podat žádost o důchod sami vzhledem ke svému
Nahrávám...
Nahrávám...