dnes je 2.3.2024

Input:

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2014

24.1.2014, Zdroj: VZP

Pro všechny měsíce roku 2014 se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných na 1 752 Kč. Po loňských úpravách už zůstávají beze změn minimální částky pojistného u zaměstnanců, výše platby pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů a platby pojistného státem.

Minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2014 činí průměrná měsíční mzda 25 942 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2014 je tudíž 12 971 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna již zmíněné částce 1 752 Kč.

Zálohu ve výši 1 752 Kč musí poprvé za leden 2014 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy nižší než 1 752 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu, která je od 1. srpna 2013 stanovena na 8 500 Kč. Minimální pojistné zaměstnanců (13,5 % z uvedeného vyměřovacího základu)

Nahrávám...
Nahrávám...