dnes je 2.7.2020

Input:

Zdravotní pojišťovny přispějí v příštím roce pacientům na pomůcky půl miliardy navíc

5.8.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/titulni.php)

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2019, přináší změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Od 1. října začne nabíhat celá řada nových pomůcek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak výrazně ušetří. Zejména dětští pacienti, diabetici a hendikepovaní.

S cílem komplexně zefektivnit systém příspěvků na pomůcky a finanční prostředky směřovat v maximální míře ve prospěch pacientů s vážným onemocněním či zdravotním postižením, dochází u vybraných pomůcek, které byly maximálně ve výši stovek a měly tak minimální přínos pro pacienta, ke snížení či zrušení úhrady. Tyto peníze se nikam neztrácí, ale jdou na pomůcky pro pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více, než těch, kde dochází k jejímu snížení. Dokazují to také výrazně rostoucí výdaje zdravotních pojišťoven. V příštím roce zaplatí pojišťovny za zdravotnické pomůcky pro pacienty o půl miliardy korun navíc.

Změna úhradové regulace zdravotnických prostředků vznikla na široké platformě všech zainteresovaných stran a za nadstandardní spolupráce odborné i laické veřejnosti. Její přípravy se účastnili zástupci zdravotních pojišťoven, České lékařské společnosti JEP, Národní rady osob se zdravotním postižením, Koalice pro zdraví, Pacientské rady, profesních komor (lékařská, stomatologická i lékárnická) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Novela zákona prošla ke konci roku 2018 Parlamentem ČR zcela bez problémů a s jasnou politickou shodou.

Přinášíme Vám základní příklady pomůcek, u kterých dochází ke změně v úhradě.

Nově hrazené pomůcky

Od 1. října 2019 začne nabíhat celá řada nových položek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak nově ušetří.

 1. Náplasťové inzulínové pumpy– 82 000 Kč/první rok a další tři roky úhrada 75 000 Kč
 2. Glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorema komunikací s chytrým zařízením – nárok 1 000 Kč / 6 let
 3. Opravy prostředků ve vlastnictví pojištěnce(konkrétně vozíky) – dosud nebyly opravy ZP ve vlastnictví pojištěnce hrazeny, vozíky byly zapůjčovány pojišťovnami
 4. Infuzní pumpypro kontinuální intravenózní podávání léčiv (s veškerým příslušenstvím) – nově hrazena, 2 ks za 2 roky, hrazena ve výši 100 %
 5. Úhrada binaurální sluchové korekce pro dospělé– sluchadla, 2 ks za 5 let, 6 087 Kč za kus.
 6. Zásobníky k infuzním pumpámpro kontinuální intravenózní podávání léčiv – 100 %
 7. Infuzní jehlypro subkutánní aplikaci léčiv – 100 %
 8. Infuzní linky k infuzním pumpámpro kontinuální intravenózní podávání léčiva – 100 %
 9. Jehla injekčnípro přípravu infuzního roztoku – 100 %
 10. Stříkačka injekčnídvoudílná 5 ml, 10 ml a 50 ml v indikaci plicní hypertenze – 100 %
 11. Intravaginální tampónypro inkontinentní pacienty – 100 %
 12. Dilatanyanální – 100 %
 13. Krycí lepeníse savou vrstvou a nepropustným povrchem pro pacienty se stomií – 100 %

 

Pomůcky, u kterých se navyšuje úhrada nebo se navyšuje počet kusů (nárok pacienta)

U některých dalších pomůcek se od 1. prosince 2019 platby zvýší nebo se zvýší počet kusů, na které má pacient nárok.

 1. Zvyšuje se úhrada mechanického vozíkuz 21 tisíc korun na 45 tisíc korun.
 2. Nově pak vozíčkáři mají možnost mít hrazený elektrický vozík na ven i mechanický na doma. Druhý vozík nebyl v předchozích letech hrazen vůbec, nově bude hrazen až do výše 20 tisíc korun.
 3. Další výhoda bude pro neslyšící pacienty, a to zejména děti. Těm bude úhrada pro sluchadlo na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek, tedy na 10 500 korun za jedno sluchadlo.
 4. Sluchadla pro děti– navýšení částky za sluchadla – původně byla za sluchadla pro vzdušné vedení u dětí od 0 do 7 let úhrada maximálně 10 600 Kč za 2 ks, nyní by měla být úhrada 8 696 za 1 kus se stejným omezením na 2 ks na 5 let.
 5. Sluchadlo pro vzdušné vedenípro dospělé - nyní bylo hrazeno jen maximálně 5 100 Kč, nyní úhrada 7 000 Kč
 6. Inhalátory– dříve hrazen kompresorový a ultrazvukový – 1 ks za 5 let, úhrada 100 % maximální hodnota 4 500 Kč. Nyní inhalátor nízko výkonný 1 ks za 5 let, úhrada 3 044 Kč za kus, pro pacienty s cystickou fibrózou inhalátory vysoce výkonné v hodnotě 6 000 Kč za kus do 2 let včetně a 21 217,40 Kč za kus od 3 let věku.
 7. Přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (přijímač, senzor) – nově zakotvena úhrada v zákoně
 8. Přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy(senzor, vysílač, přijímač) -