dnes je 3.12.2023

Input:

Záhradná terapia a seniori

16.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Záhradná terapia a seniori

Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová

Záhradkárčenie je rekreačnou aktivitou pre tisíce seniorov, ktorý majú kladný vzťah k záhradám ale aj k interiérovým rastlinám. Mnoho ďalších sa zúčastňuje na skupinových aktivitách, ako sú záhradné kluby, akcie v arborétach či botanických záhradách a pod. Pre stále väčší počet seniorov sa tak záhradkárčenie stáva základnou terapeutickou činnosťou.

Zo záhradnej terapie majú prospech najmä:

  • seniori, snažiaci sa zachovať si svoje celkové zdravie,

  • seniori, zúčastňujúci sa rehabilitácií z chronických chorôb,

  • postihnutí seniori, bojujúci s duševnými poruchami (najmä demenciou).

Záhradná terapia je viac menej podpornou aktivitou, ktorá má vplyv na celkové zdravie človeka, tak fyzické ako aj duševné. Hlavné využitie možno vidieť práve v podpore duševného zdravia, čím prispieva k zmierneniu či odstráneniu rôznych duševných porúch. Sociálne programy záhradnej terapie slúžia najmä k zlepšeniu celkového zdravia účastníkov, používaním záhradníčenia ako voľnej aktivity. S nárastom počtu  starého obyvateľstva sa stále viac využívajú domovy dôchodcov. Záhradnícke aktivity tak dostávajú priestor aj v bežných oblastiach, na balkónoch, nádvoriach i vo vnútornom prostredí budov. Taktiež rôzne záhradné kluby začínajú organizovať činnosti spojené so záhradníctvom a spájať obyvateľov s podobnými záujmami. 

Prostredie pre sociálne programy

Súkromné domovy

S nárastom počtu  starého obyvateľstva sa stále viac využívajú domovy dôchodcov. Záhradnícke aktivity tak dostávajú priestor aj v bežných oblastiach, na balkónoch, nádvoriach i vo vnútornom prostredí budov. Taktiež rôzne záhradné kluby začínajú organizovať činnosti spojené so záhradníctvom a spájať obyvateľov s podobnými záujmami.

Spoločenské záhrady (parky)

Parky a záhrady nájdeme všade, v mestách i dedinách, veľké i malé,

odzrkadľujúce túžbu (a možno potrebu) obrábať a pestovať. Záhradní terapeuti tu pracujú so znevýhodneným obyvateľstvom na zlepšení sociálnej integrácie, osobného uspokojenia, duševného zdravia a celkového blahobytu.

Miestne skupinové domovy

Skupinové domovy, ktoré sú domovom pre ľudí s vývojovými postihnutiami, duševnými chorobami alebo inými postihnutiami, tiež ponúkajú záhradnícke aktivity pre svojich obyvateľov. Navyše, za predpokladu rôznych aktivít, zlepšenia výživy a podpory duševného zdravia môžu tieto  záhrady  pomôcť domovu a jeho obyvateľom.

Centrá pre seniorov

Sociálne programy v centrách pre seniorov slúžia k povzbudeniu celkového zdravia seniorov, vedú ich k zdravšiemu a aktívnejšiemu životu. Záhrady poskytujú seniorom výživu a potravu a pomáhajú tak obmedzovať výdavky spojené s potravinami. 

Výhody pre klientov

Účastníci sociálnych programov  záhradnej terapie môžu prospievať

rôznymi spôsobmi, všetky však zlepšujú  ich  zdravie. Aktivity a cvičenia na čerstvom vzduchu v prírodnom prostredí,  produkcia zdravého jedla, šanca zapojiť sa do spoločnosti, mať predmet záujmu, je len niekoľko možných výhod týchto programov.

Liečebné programy

Liečebné programy  záhradnej terapie sú navrhnuté pre pomoc jednotlivcom pri zotavení sa  po chorobe alebo poranení. Profesionálne služby môžu zahŕňať fyzické cvičenia, poznávanie, aktivity posilňujúce  duševné zdravie a komunikačné schopnosti. 

TYPY ZÁHRAD

Liečebné záhradyide o prostredie, v ktorom dominujú rastliny, voda a ďalšie prírodné prvky. Obyčajne sú spojené  s nemocnicou či iným zdravotníckym zariadením. Ide  o prostredie, ktoré je primárne využívané ako útočisko a miesto oddychu a odpočinku.

Terapeutické záhradysú považované sa podkategóriu liečebných záhrad. Sú navrhované pre použitie v liečebných programoch pre aktivity, ako napr. pracovná terapia, fyzikálna terapia, a pod.

Záhrady pre záhradnú terapiusú typom terapeutických záhrad a primárne určené pre rôzne záhradnícke aktivity. Navrhované sú zo zreteľom na schopnosti a možnosti klientov tak, aby sa samostatne dokázali postarať o rastlinný materiál v záhrade.

Regeneračné záhradytakéto záhrady nemusia byť nevyhnutne spojené zo zdravotníckym či iným zariadením. Často krát sa okrem súkromných záhrad budujú takéto záhrady aj pre širokú verejnosť. Sú navrhované pre využívanie prírodného prostredia ako prostriedku na podporu celkového zdravia ľudí. Pri ich navrhovaní sa zameriavame hlavne na psychologické, fyzické a sociálne potreby používateľov.

Záhrady zmyslovvšetky záhrady stimulujú naše zmysly, či už vo väčšej alebo menšej miere. Avšak, záhrady zmyslov sú navrhované tak, aby poskytovali bohaté zmyslové skúsenosti. Často krát sú to menšie plochy, budované pre potreby nevidiacich či slabozrakých, alebo pre osoby na vozíku. Charakteristické pre ne je budovanie vyvýšených záhonov so špecifickým výberom rastlín, prvky pre echolokáciu, prvky podporujúce prirodzený výskyt fauny (hmyz, vtáctvo), a pod. Počas posledných niekoľko rokov sa mnoho ľudí dozvedelo o pozitívnych účinkoch pobytu v záhrade a práce s rastlinami. Začalo sa tak budovať veľké množstvo záhrad s rôznym prívlastkom. Pretože tieto pojmy sú si podobné a niekedy ťažko

Nahrávám...
Nahrávám...