dnes je 11.12.2019
Input:

Vybrané aspekty kvality života nemocných s chronickou ranou

3.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.140
Vybrané aspekty kvality života nemocných s chronickou ranou

Ing. Jarmila Dučaiová

Chronickou ranou rozumíme sekundárně se hojící ránu, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6 až 9 týdnů tendenci správně se hojit. V kontextu komplexního pojetí problematiky chronických ran je nezbytné zaměřit pozornost na vybrané aspekty kvality života. Příčinou vzniku chronické rány může být infekce, vliv přidružených onemocnění, mikrotraumatizace kožního povrchu nebo prohloubení kožní nekrózy.

Nejčastější druhy chronických ran

Mezi nejčastější druhy chronických ran zařazujeme bércové žilní vředy, arteriální kožní vředy, dekubity a neuropatické kožní vředy, jako důsledek onemocnění diabetes mellitus. V posledních letech se významně zlepšily znalosti o hojení ran. Moderní medicína a ošetřovatelství apeluje na nutnost celkové léčby o pacienta a individuální přístup k léčbě chronické rány.

Kvalita života nemocného

Chronická rána negativně ovlivňuje kvalitu života nemocného. Problémem je bolestivost, sekrece, nepříjemný zápach, nutnost odborného ošetřování nebo špatný vzhled místa, ve kterém se nachází. Otevřený vstup do rány ohrožuje nemocného vznikem infekčních komplikací. Všechny tyto atributy vedou k eliminaci až ke ztrátě sociálního kontaktu nemocného, což významným způsobem modifikuje sebepojetí a sebeúctu nemocného. Nemocného je třeba vnímat jako holistickou bytost a komplexně zhodnotit všechny faktory ovlivňující proces hojení ran. Každá společnost si v rámci své kultury stanoví určitý ideál, který odpovídá jejím potřebám a