dnes je 28.2.2021

Input:

Vláda schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví

22.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Praha, 15. února

Vláda dnes schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví z dílny Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Za cíl má nastavit základní pravidla a architekturu elektronizace českého zdravotnictví. Jedním ze základních principů koncepce nového zákona je decentralizované řešení respektující již existující instituce, nástroje a procesy.

 „Zákon o elektronizaci zdravotnictví nám může do budoucna zásadně pomoci v situacích, ve které se nacházíme právě teď. Epidemie COVID-19 ukázala na potřebu sdílení správných informací v reálném čase. Vznik Integrovaného datového rozhraní jako centrální infrastruktury zajistí, mimo jiné, propojení poskytovatelů zdravotních služeb mezi sebou,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

V jádru systému budou stát tři kmenové zdravotnické registry – Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb, Kmenový registr zdravotnických pracovníků a Kmenový registr pacientů. Ty budou propojeny v jeden bezpečný komunikující neveřejný celek s jasně nastaveným oprávněním jej využívat zákonem nastaveným okruhem oprávněných osob, ve stanoveném rozsahu i za stanoveným účelem plně respektujícím základní principy ochrany osobních údajů. Tím budou zajištěny správné, v reálném čase dostupné údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a pacientech.

Zákon má zároveň nabídnout k bezplatnému využití vlastní resortní nástroje k přístupu oprávněných osob k Integrovanému datovému rozhraní, kterými jsou resortní systémové a osobní certifikáty. Dále zajišťuje resortní služby vytvářející důvěru, kterými mohou být resortní zaručená elektronická časová razítka či služby vzdáleného použití resortních zaručených elektronických pečetí nebo vydávání resortních podpisových certifikátů pro zaručený elektronický podpis.

Návrh zákona nepředpokládá vznik žádných centrálních

Nahrávám...
Nahrávám...