dnes je 24.5.2024

Input:

Ukázkový trénink paměti

1.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9
Ukázkový trénink paměti

Bc. Aneta Novotná, DiS.

Úvod

Trénování paměti a dalších mozkových funkcí u seniorů je poměrně zásadní. Kognitivní (= poznávací) funkce mozku se s přibývajícím věkem, obdobně jako fyzická kondice člověka, zhoršují. Je tedy vhodné nenechat mozek zahálet a udržovat kvalitu těchto funkcí pravidelným trénováním stejně jako je tomu s udržováním naší fyzické schránky. Ideální je prevence, kterou lze předejít náhlému zhoršování kognitivních funkcí, tedy začít trénovat již v době, kdy žádné problémy s pamětí apod. nepociťujeme. Avšak trénink kognitivních funkcí je samozřejmě vhodný i pro ty, kteří mají pocit, že „už ta paměť není, co bývala”. Právě cíleným posílením paměti a ostatních funkcí, případně využitím různých paměťových pomůcek, jde tento stav zvrátit.

Co jsou to kognitivní funkce?

Mezi kognitivní neboli poznávací funkce mozku patří:

 • paměť,

 • pozornost a koncentrace,

 • rychlost myšlení a porozumění informacím,

 • expresivní funkce a porozumění řeči,

 • exekutivní funkce,

 • prostorová orientace a vnímání.

Nejzákladnější dělení paměti je na paměť krátkodobou a dlouhodobou. Právě s krátkodobou pamětí míváme nejčastěji problémy.

Pozornost je zaměření duševní činnosti na určitý objekt.

Koncentrace je soustředění pozornosti a dalších rozumových schopností.

Do expresivních funkcí patří konkrétně řeč, psaní, kreslení, gestikulace a mimika.

Do exekutivních funkcí patří plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace.

V následující praktické části článku máte možnost projít si ukázkovým tréninkem paměti a vaše kognitivní funkce si procvičit.

1. V prvním cvičení se zaměříme na dlouhodobou paměť.

Doplňte rčení:

Kdo jinému jámu kopá .........................................................,.

Jablko nepadá ......................................................................,

S chutí do toho ......................................................................

Vlk se nažral a .......................................................................

Komu se nelení ......................................................................

Ráno moudřejší ......................................................................

Všude chleba ..........................................................................

Když se dva perou ..................................................................

Mezi slepými ...........................................................................

Líná huba ................................................................................

Studený ruce ...........................................................................

Mluviti stříbro ...........................................................................

Komu není shůry dáno ............................................................

Co se doma uvaří ....................................................................

Co není v hlavě .......................................................................

2. A nyní malý test krátkodobé paměti. Zkuste si zapamatovat těchto 5 slov. Později se k nim vrátíme.

STROM, POMERANČ, BRÝLE, KOČKA, MAŠLE

3. Zkuste rozluštit tyto přesmyčky týkající se jídla:

NÁNAB

HAROTV

STOTĚNIVY

OBYRVŮK

ZLANEIEN

LSATÁ

ÉHCBL

RNKOHALY

TEMOLEA

4. Co mají tato slova společného?

Jícen, hltan, dvanáctník, apendix =

Potkan, páv, pes, poštolka =

Slunce, pampeliška, metro B, kanárek =

Kytara, basa, harfa, mandolína =

Paměť, koncentrace, myšlení, řeč =

5. V tomto cvičení je Vaším úkolem rozluštit názvy zaměstnání podle číselné šifry.

A = 1, Á = 2, B = 3, C = 4 atd.

A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž

25 23 19 15 4 15 29 31 1 …………………………………..

31 15 29 18 1 28 ………………………………………………

19 9 18 1 28 …………………………………………………….

36 39 6 1 36 1 31 8 19 ……………………………………..

18 1 6 8 28 21 16 18 …………………………………………

1 6 36 23 18 2 31 ……………………………………………..

27 39 3 2 28 ……………………………………………………..

41 8 20 10 6 10 19 8 4 ………………………………………

6. Nyní zkuste napsat 5 slov, která jste si měli zapamatovat.

7. Vypište u každého slova alespoň 2 významy. Jedná se o tzv. homonyma.

Příklad: čočka – luštěnina NEBO čočka v dalekohledu NEBO čočka v lidském oku

OHRYZEK –

RYS –

LOS –

LOPATKA –

ZÁMEK –

TAŠKA –

MUŠKA –

RAKETA –

KONÍČEK –

VLOČKA –

8. K zadaným slovům si napište vždy 3 osoby (reálné nebo fiktivní), které mají s daným pojmem něco společného:

1. Televizní seriály:

2. Zpívat:

3. Ministr:

4. Tlustý:

5. Cestování:

6. Pečovat:

7. Kytara:

9. Zkuste logicky přijít na to, které z čísel v řádku je chybně a opravte ho.

31 41 39 49 47 57 55 66
2 4 6 9 10 12 14 16
1 5 7 11 14 17 19 21

10. Čeká Vás náročný den. Odpoledne k Vám dorazí důležitá návštěva a Vy musíte stihnout za ten den několik věcí:

• Zajít ke kadeřnici

• Dojít nakoupit

• Vyluxovat

• Zacvičit si

• Připravit a upéct moučník

• Dojít pro šaty do čistírny

Očíslujte nyní logické pořadí jednotlivých úkonů vzhledem k těmto informacím:

• Návštěva k Vám dorazí v 14:00.

• Nebudete vstávat dřív než v 7:00.

• Čistírna má otevřeno pouze od 11 do 13. hod.

• Ke kadeřnici jste objednaná/objednán na 11:00.

• Ten den mají odpojit elektrický proud od 7 do 12 hodin.

• V prodejně potravin mají ten den otevřeno od 7 do 11 hodin.

• Moučník, který chcete udělat, se peče 50 minut.

11. Záměnou jednoho písmene ve slově dostanete slovo jiné:

FÁBOR

PRANICE

KLÍN

MOUKA

KOSA

SRAZ

FOTKA

PES

Další tipy jak trénovat kognitivní funkce

 • Vymyslete slova na konkrétní písmeno a konkrétní téma. Příklad: jména na písmeno A – Alena, Aneta, Adam, Alois, Andrea…

 • Zkuste napsat od všech písmen abecedy slova k jednomu tématu. Příklad: ovoce – Ananas, Bluma, Citron, Datle… Dalšími možnými tématy jsou zelenina, zvířata, koření, názvy filmů nebo knih atd.

 • Vymyslete slova, která začínají a končí na konkrétní písmena. Využít lze například jména v kalendáři. Pokud má tedy ten den svátek Pavel, tak vymyslet slova, která začínají na P a končí na L – plevel, postel, pytel...

 • Vymyslete slova s různými koncovkami jako -AVA, - ICE, -TON, -ÍK apod.

 • Vymyslete slova s různými začátky jako PARA-, POLO-, KOLO-, SAMO- apod.

 • Vymyslete slova, která mají společná písmena uvnitř těchto slov jako například -KOL-, -LOU-, -STAV- , -CHOV- apod.

 • Zvolte si jedno téma a zkuste k němu napsat, co nejvíce slov. Příklad: STROMY – dub, buk, jasan, javor, smrk, jedle, borovice, bříza, lípa atd. Další možná témata: ovoce, zelenina, žluté/červené/modré květiny, tělocvičné nářadí, české řeky, stanice metra, kočkovité šelmy, sporty s míčem, státy Afriky atd.

 • Vypište si několik kategorií (město, rostlina, zvíře, věc, jméno) a vymyslete k těmto kategoriím vždy od jednoho písmene slova. (Příklad písmeno M: Most, modřenec, myš, mísa, Monika)

 • Zkuste vymyslet, co nejvíce homonym (slov více významů), buď všeobecně, nebo na konkrétní téma (jídlo, zvířata...).

 • Vymyslete co nejdelší větu, ve které budou všechna slova začínat stejným písmenem. Příklad: Tomáš trpělivě tahal těžkou tašku Tereze.

 • Napište větu začínající v řadě

Nahrávám...
Nahrávám...