dnes je 21.10.2019
Input:

Sociální služby budou dofinancovány dle dohody s Asociací krajů ČR

19.6.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda na svém jednání dne 17. června 2019 schválila další postup v oblasti dofinancování sociálních služeb. Tento postup respektuje dohodu mezi MPSV, MF a Asociací krajů ČR, která je založena na kalkulaci dofinancování, kterou Asociace krajů předložila 2. května 2019 MPSV a Sociálnímu výboru PČR. Pro rok 2019 se jedná o výpadek 1,9 mld. Kč. S touto částkou se ztotožňuje i Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Dle propočtu MPSV a Asociace poskytovatelů sociálních služeb, se kterým se ztotožňuje i Asociace krajů, se v problematice dofinancování pro rok 2019 jedná o následující položky:
- Zvýšení zvláštních příplatků rozhodnutím vlády dne 17. prosince 2018 – dopad 638 mil. Kč pro kraje.
- Zvýšení platů pracovníkům přímé péče o 7 % – dopad 360 mil. Kč pro kraje.
- Výpadek, resp. přerušení individuálních projektů – dopad 900 mil. Kč.

Kromě těchto požadavků ještě MPSV vyčíslilo zvýšení zvláštních příplatků a zvýšení platů o 7 %, tj. dopad 81 mil. Kč pro MSPV pro tzv. nadregionální sociální služby, zejména pro autisty a osoby s roztroušenou sklerózou.

Vláda na svém jednání dne 17. června schválila postup dofinancování, který se skládá ze dvou částí:
1. Dofinancování platů a zvláštních příplatků
V rámci dofinancování platů a zvláštních příspěvků poskytne 500 milionů korun MPSV ze svého rozpočtu a 500 milionů bude alokováno ze státní rozpočtové rezervy. Tím se dorovnává výpadek, který vznikl 2% navýšením platů pracovníků přímé péče v minulém roce (celkové navýšení je 7 % namísto plánovaných 5 %). Kraje by měly tyto prostředky obdržet na začátku srpna. S touto částkou na dofinancování platů byly kraje srozuměny i na jednání s ministryní Maláčovou dne 11. června.
2. Dofinancování výpadku individuálních projektů
Druhá část dofinancování má za cíl pokrýt výpadek evropských peněz na individuální projekty. K dalšímu financování budou využity evropské
prostředky, které ministryně Maláčová přesunula z Operačního programu